4501פרשת עקב "והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אתם, ושמר השם אלקיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך" מדוע זכות האבות מגיעה למימוש רק לאחר שעם ישראל ישמור את מצוות השם?! תשובתו הנפלאה בדרך משל של המגיד מדובנא זצ"ל השמע לחץ להורדה
4502פרשת עקב "ועתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה את השם אלוקיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו..." על האדם לדעת שאין הוא "מנהל" את פרנסתו ובריאותו אלא בורא עולם מסייע לו בכל. סיפור מדהים על גישתו של הנצי"ב מוולוזין ועל הדרך שהסבר לתלמידו את העיקרון הזה... השמע לחץ להורדה
4503פרשת עקב "ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטבה אשר נתן לך" שתי הטובות שעושה המברך לו ולכל עם ישראל ובמקביל שתי הרעות שעושה זה שאיננו מברך בדרך משל ונמשל השמע לחץ להורדה
4504פרשת עקב "ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים" ההתבוננות בחי האדם מביאה לכך שהאדם לא יתגאה משל ונמשל שמביא ה"חפץ חיים" מספר "זיכרו תורת משה" והלקח הנלמד ממנו לגבינו השמע לחץ להורדה
4505פרשת עקב "בנים אתם להשם אלוקיכם" אם כולם בנים של השם, לשם מה העולם זקוק לכל כך הרבה סוגים בעבודת השם? ליטאים, חסידים: חב"ד, ברסלב, גור, ויזניץ ועוד... תשובתו הנפלאה של החפץ חיים לתלמיד על דרך משל נפלא... השמע לחץ להורדה
4506פרשת עקב "כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך בארצך אשר השם אלוקיך נתן לך" סיפור על קיסר צרפת: נפוליאון בו נפרטה והלקח הלמד ממנו לגביי התועלת שלנו אל מול מה שאנו מקבלים... השמע לחץ להורדה
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏