2351פרשת וישלח "דבר תורה לפרשת השבוע - וישלח". המפגש הטעון בין יעקב לעשיו "כמים פנים אל פנים כן לב האדם אל האדם" יחס גורר יחס. משל ונמשל בעניין ההסתכלות על השני והאם אפשר להפוך את השונא לאוהב?! השמע לחץ להורדה
2352פרשת וישלח "סיפור נפלא לפרשת השבוע פרשת וישלח". התורה מתארת את שעשיו רואה: "וירא את הנשים..." כל אחד רואה את מה שמונח אצלו בראש.. מה רשעים רואים ומה צדיקים רואים? "סיפור על הסטייפלר ובנו הרב קנייבסקי" על מה מסתכלים ומה רואים.. השמע לחץ להורדה
2353פרשת וישלח "רעיון לדבר תורה מפרשת השבוע פרשת וישלח". יעקב מתפלל אל הקב"ה: "הצילני נא מיד אחי מיד עשיו" לשם מה הכפילות הרי האח היחידי של יעקב הוא עשיו?! "משל ונמשל - וישלח" בעניין הוראת חז"ל: "הרחק מחבר רע" חבר = חרב = ברח... השמע לחץ להורדה
2354פרשת וישלח "דבר תורה לפרשת וישלח". במפגש בין יעקב לעשיו אומרת התורה: "ויירא יעקב מאד ויצר לו" רש"י: ויירא שמא יהרג. (ב"ר ותנחומא). ויצר לו: אם יהרוג הוא את אחרים. ממה חושש יעקב?! אם הוא לא ילחם אין סיכוי שהוא יהרוג?! הרי ההחלטה בידיו... השמע לחץ להורדה
2355פרשת וישלח "סיפור נפלא לפרשת השבוע פרשת וישלח". התורה מתארת את הפחד של יעקב: "וירא יעקב מאד ויצר לו" "משל ונמשל לפרשת וישלח" המבארים מדוע גילגל הקב"ה את המאורעות דווקא ע"י האבות והגדולה בתפילתם... כמו כן הקשר למזמור כ בתהילים: "יענך השם ביום צרה ישגבך שם אלוקי-יעקב" השמע לחץ להורדה
2356פרשת וישלח "רעיון של האדמו"ר מגור זצ"ל לפרשת השבוע פרשת וישלח". יעקב מתכנן ומכין את המחנה: "אם יבוא עשיו אל המחנה האחת והכהו והיה המחנה הנשאר לפליטה" הכין עצמו לתפילה דורון ומלחמה. הרוצה להכין עצמו למלחמת היצר עליו להתכונן גם הוא לתפילה דורון ומלחמה... השמע לחץ להורדה
2357פרשת וישלח "רעיון של הגאון מוילנא זצ"ל מפרשת וישלח". התורה מתארת את ענוותנותו של יעקב אבינו וכך הוא אומר בתפילתו: "קטונתי מכל החסדים ומכל האמת" שאלת תלמידיו של הגאון על הנאמר במסכת סוטה דף ה: בשם רב ש"תלמיד חכם צריך שיהא בו אחד משמונה בשמינית של גאווה" מהי אם כן המידה הנצרכת? ותשובתו הגאונית... השמע לחץ להורדה
2358פרשת וישלח "משל נפלא שמביאה הגמרא לפרשת השבוע פרשת וישלח". התורה מתארת את המפגש של יעקב ועשיו ואיך שיעקב משבח את עשיו ואומר לו: "..כי על כן ראיתי פניך כראות פני אלוקים.." היתכן?! להשוות בין פני רשע לפני אדון העולם?! "משל ונמשל לשבת וישלח" המבארים את חכמתו של יעקב אבינו... השמע לחץ להורדה
2359פרשת וישלח "דברי תורה של המגיד מדובנא לפרשת וישלח". יעקב שולח לעשיו שליחים והוא מצווה אותם לומר לו כדברים האלה: "כה תאמרון לאדני לעשו כה אמר עבדך יעקב עם לבן גרתי ואחר עד עתה" מה המסר שרצה יעקב להעביר לעשיו במילים: "ואחר עד עתה?... השמע לחץ להורדה
2360פרשת וישלח "דבר תורה להאזנה פרשת וישלח". במפגש בין יעקב לעשיו אומרת התורה: "ויירא יעקב מאד ויצר לו" רש"י: ויירא שמא יהרג. ויצר לו: אם יהרוג הוא את אחרים. ממה חושש יעקב?! הרי יש הלכה הבא להורגך השכם להורגו?1 "משל ונמשל קצרים לשבת וישלח" המבארים זאת באופן מדהים... השמע לחץ להורדה
2361פרשת וישלח "חינוך יהודי בפרשת וישלח". עשיו שואל את יעקב: "וַיַּרְא אֶת הַנָּשִׁים וְאֶת הַיְלָדִים, וַיֹּאמֶר: מִי אֵלֶּה לָּךְ? וַיֹּאמַר: הַיְלָדִים אֲשֶׁר חָנַן אֱלֹהִים אֶת עַבְדֶּךָ" מה היתה כוונתו של עשיו בשאלה הזו?!וכי מה חשב לעצמו שאינם הילדים של יעקב? תירוצו של החפץ חיים על פליאתו של עשיו... השמע לחץ להורדה
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏