4701פרשת כי תבוא רעיון לפרשת השבוע כי תבוא. בפרשת הביכורים אנו אומרים: "ארמי אובד אבי - וירד מצריימה...". מה הקשר בין לבן הארמי לירידת בני ישראל למצרים?! חידושו הנפלא של האלשייך הקדוש לקשר המובהק בין השניים... השמע לחץ להורדה
4702פרשת כי תבוא דבר תורה לפרשת השבוע כי תבוא. אחד מהארורים שבפרשה הוא: "ארור מכה רעהו בסתר...". רש"י מבאר: זהו המדבר לשון הרע על חברו... סיפור נפלא שהיה עם ה"חפץ חיים" זצ"ל ראייתו למרחק מתוך הבנה, לכוחה של מילה אחת ועוצמתה ההרסנית... השמע לחץ להורדה
4703פרשת כי תבוא סיפור תורה לפרשת כי תבוא. "יקימך השם לו לעם קדוש, כאשר נשבע-לך כי תשמור, את-מצוות השם אלוקיך". סיפור על רבי משה פיינשטיין זצ"ל שדיקדק בקיום מצוות כהילכתן ולא שם לב לכבודו מתוך הבנה בחשיבות של המצוות... השמע לחץ להורדה
4704פרשת כי תבוא דברי תורה לפרשת כי תבוא. "כי תשמור, את-מצוות השם אלוקיך - והלכת בדרכיו". מדרש אליהו רבה: והלכת בדרכיו = בדרכי שמים מה הוא רחום אף אתה תהיה רחום... סיפור על הגאון רבי ישעיה ברדקי זצ"ל שהתדבק במידותיו של הקב"ה ורחמנותו לא ידעה גבולות... מהי רחמנות על הזולת?... השמע לחץ להורדה
4705פרשת כי תבוא סיפור לפרשת השבוע כי תבוא. "כי תשמור, את-מצוות השם אלוקיך - והלכת בדרכיו". מדרש רבה: והלכת בדרכיו = בדרכי הקב"ה מה הוא רחום אף אתה תהיה רחום... סיפור על רבי יוסף זונדל מסלאנט זצ"ל שלא חס על כבודו כלל וכלל בקיום המצוות... השמע לחץ להורדה
4706פרשת כי תבוא שיעור תורה לפרשת השבוע כי תבוא. " ארור משגה עיוור בדרך...". רש"י: הכתוב מדבר במי שהוא "סומא" בדבר ובא לבקש עצה. על כן המשיא עצה לחברו יזהר לייעץ לו רק עצה טובה והוגנת. סיפור על הזהירות של רבי יהושוע לייב דיסקין זצ"ל כשהשיא עצה לשוחט שביקש את דעתו... השמע לחץ להורדה
4707פרשת כי תבוא דבר תורה לפרשת כי תבוא. "תחת אשר לא עבדת את השם אלוקך בשמחה ובטוב לבב" משל ונמשל של המגיד מדובנא המבאר את היחס בין בעלי השמחה והמוזמנים אל מקיימי המצוות בשמחה לבין העושים אותה בקרירות... השמע לחץ להורדה
4708פרשת כי תבוא רעיון נפלא לפרשת השבוע פרשת כי תבוא. "תחת אשר לא עבדת את השם אלוקך בשמחה ובטוב לבב" היתבוננות של רבי ישראל בעל שם טוב באגם הקרח הקפוא והמסר שהעביר לתלמידיו בעיניין קיום המצוות בשמחה גדולה ובטוב לב... השמע לחץ להורדה
4709פרשת כי תבוא דבר תורה לפרשה. כי תבוא. אחת הקללות שבפרשה היא: "והפיצך ה` בכל העמים מקצה הארץ ועד קצה הארץ ועבדת שם אלהים אחרים אשר לא ידעת אתה ואבותך..." משל ונמשל המבארים כיצד מתוך הקללה ניתן למצוא זכות על עם ישראל... השמע לחץ להורדה
8001חודש אלול רעיון לחודש אלול. "אריה שאג מי לא ירא" אריה ר"ת: א-לול, ר-אש השנה, י-ום הכיפורים, ה-ושענא רבא. משל האריה ברחוב או בכלוב? מי שאינו מתעלה איננו מרגיש את הפחד מיום הדין... השמע לחץ להורדה
8002חודש אלול משל ונמשל שהביא האדמו"ר מצאנז לימים הנוראים - ימי הרחמים והסליחות - חודש אלול. תכנון של השינוי שנדרש אדם לעשות בעקבות הימים הנוראים הוא דבר נכון ורצוי. אבל לפעמים מרוב תכנונים לא עושים שום דבר... תכנון צריך להיות פשוט ובר-ביצוע. השמע לחץ להורדה
8003חודש אלול דבר תורה לחודש אלול. "אריה שאג מי לא ירא" אריה ר"ת: א-לול, ר-אש השנה, י-ום הכיפורים, ה-ושענא רבא. סיפור שהביא רבי אליהו לופיאן שקרה בבית המשפט ברוסיה וההשלכות שלו לגבי יום הדין הנורא. חשיבות הפחד בטרם ניכנס לראש השנה... השמע לחץ להורדה
8004חודש אלול דבר תורה לחודש הרחמים והסליחות. שני סיפורים המאפשרים לנו לראות כיצד למדו גדולי ישראל משיחת חולין של גויים מה צריכה להיות ההנהגה שלנו בחודש אלול... 1. המאמץ הנדרש בחודש אלול כהכנה לקראת השנה החדשה... 2. יש הרבה מה לתקן בטרם יגזר דיננו בראש השנה... השמע לחץ להורדה
8005חודש אלול דבר תורה קצר לימי הרחמים והסליחות - חודש אלול. כיצד אנו באים להקב"ה בדרישה לשנה טובה בזמן שבקושי עשינו את המוטל עלינו?! הפתרון בדרך של משל ונמשל. איך ניתן להחזיר את האמון שהיה לנו אצל הבורא. העבודה על מצוות שבהישג היד... השמע לחץ להורדה
8006חודש אלול רעיון קצר לימי הרחמים והסליחות וראש השנה. ישועת השם כהרף עין. בתפילת מנחה שבערב ראש השנה אנו מזכירים: "ברך עלינו את השנה הזאת לטובה ולברכה" מה ברכה זו מועילה לשנה שעוד רגע מסתיימת?! תשובתו המופלאה של הרב שלום מבעאלז זצ"ל והמשמעות שלה לגביי כל רגע ורגע בחיינו... השמע לחץ להורדה
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏