4601פרשת שופטים "ושפטו את העם משפט צדק" הקב"ה נתן ביד החכמים לשפוט משפט צדק. סיפור על חוכמתו של הרב בער מייזליש זצ"ל רבה של וורשא שבתבונה הצליח להציל יהודי שנגזל על ידי אחד הסוחרים שבעירו... השמע לחץ להורדה
4602פרשת שופטים התורה מזהירה את השופטים: "ולא תיקח שוחד כי השוחד יעוור עיני פקחים ויסלף דברי צדיקים" החפץ חים זצ"ל בסיפור מדהים כיצד מעוור השוחד את עיני השופט גם אם אינו יודע שקיבל אותו... השמע לחץ להורדה
4603פרשת שופטים התורה מזהירה את השופט: "ולא תיקח שוחד כי השוחד יעוור עיני פקחים ויסלף דברי צדיקים" חוק השוחד אצל הגויים שונה מאשר בתורתנו הקדושה, שהרי אצלם מענישים גם את הנותן וגם את המקבל. הרב דוב סולובייציק זצ"ל מבאר את הייחודיות שבחוקי התורה השמע לחץ להורדה
4604פרשת שופטים התורה מזהירה את השופט שבלקיחת שוחד יש סיכון: "כי השוחד יעוור עיני פקחים ויסלף דברי צדיקים" סיפור מופלא שהיה עם הש"ך (שפתי כהן) שבנגיעה אישית שכח את מה שחידש הוא בעצמו... השמע לחץ להורדה
4605פרשת שופטים התורה מזהירה את השופט שבלקיחת שוחד יש סיכון: "כי השוחד יעוור עיני פקחים ויסלף דברי צדיקים" חידושו של החפץ חיים זצ"ל וההתייחסות שלו לעיוורן של החכם ומה כוחו של השוחד... השמע לחץ להורדה
4606פרשת שופטים הקב"ה מזהיר אותנו "לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל" הספרי: אפילו אם יאמר לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין... משל נפלא של הרב יחזקאל אברמסקי זצ"ל המבאר מדוע יש לשמוע לקול גדוחי ישראל. השמע לחץ להורדה
4607פרשת שופטים הדרך הנכונה בעבודת השם מופיעה בפרשתינו והיא: "תמים תהיה עם השם אלוקיך" על החשיבות של התמימות במשלו הנפלא של הגאון רבי ישראל סלנטר זצ"ל והלח עבורינו לקיום המצוות ללא התחכמויות... השמע לחץ להורדה
4608פרשת שופטים ציווי למלך ישראל הוא: "ולבלתי רום לבבו מאחיו ולבלתי סור מן המצווה ימין ושמאל" משל המבאר את היסוד: "ככל שהמדרגה של האדם גבוהה יותר כך החוב שלו כלפי בורא עולם גדול יותר"... וגאווה זו מהי עושה אצלך?!... השמע לחץ להורדה
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏