4001פרשת שלח ביאורו המדהים של האדמו"ר מגור - בעל ה"חידושי-הרים" על דברי השיכנוע של כלב ויהושוע אל העם: "ואתם אל תיראו את עם הארץ...סר צילם מעליהם והשם איתנו" השמע לחץ להורדה
4002פרשת שלח האם זה מוצדק שהבן יענש בעוון אביו?! משל מיוחד של רבי ברכיה הנקדן זצ"ל על הזאב והשועל והלקח שלמד הזאב מהפסוק: "פוקד עוון אבות על בנים ועל בני בנים" והשכר שיקבל זה שהולך בדרכי אבותיו השמע לחץ להורדה
4003פרשת שלח אם אדם שחוזר בתשובה נמחלים לו עוונותיו, מדוע משה מונע מבני ישראל (לאחר שחזרו בתשובה) לעלות לארץ עד שהוא אומר להם: "אל תעלו כי אין השם בקירבכם"?! הסברו של המגיד מובנא בדרכו המיוחדת... השמע לחץ להורדה
4004פרשת שלח "ויוציאו את דיבת הארץ אשר תרו אותה" מסקנתו של רבי אלעזר בן פרטא מעונשם של מרגלים (ערכין טו.): "ומה המוציא שם רע על אבנים ועצים כך, המוציא לעז על חברו על אחת כמה וכמה" סיפור עם החפץ חיים וזהירותו בלשון הרע... השמע לחץ להורדה
4005פרשת שלח "הארץ אשר עברנו לתור אותה ארץ אוכלת יושביה היא - וכל העם אשר ראינו בתוכה אנשי מידות" כיצד הגיעו המרגלים למסקנה שאם האנשים גדולים והפירות גדולים הרי שזו ארץ אוכלת יושביה?! לכאורה ההיפך הוא הנכון?! משל ונמשל המבארים את מסקנתם השמע לחץ להורדה
4006פרשת שלח יהושוע בין נון וכלב בן יפונה עוצרים את ההסתה של המרגלים ומכריזים בקול: "הארץ אשר עברנו בה לתור אותה טובה הארץ מאד מאד" מה הבינו שניהם שנסתר מבינתם של המרגלים האחרים?! מעלותיה של ארץ ישראל... השמע לחץ להורדה
4007פרשת שלח ממה חששו בני ישראל עד שנדרש השיכנוע של כלב ויהושוע אל העם: "ואתם אל תיראו את עם הארץ כי לחמינו הם - סר צילם מעליהם ..."?! משל החמור והמטען ופיקחותו של השועל שראה את התמונה האמיתית והנמשל לבני ישראל ולחששם... השמע לחץ להורדה
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏