4051פרשת קרח רבי שמחה בונים מפשיסחא מבאר מדוע קורח שהיה בעל ייחוס גדול כפי שמעידה עליו התורה: "ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי" לא זכה לגדולה ואת הסיבה שדווקא נבלע קורח באדמה - מידה כנגד מידה... השמע לחץ להורדה
4052פרשת קרח "ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי" מדוע לא המשיכה התורה והזכירה שלוי היה בנו של יעקב?! תשובתו של רש"י הקדוש בלשונו הזהב... סיפור המבאר שיעקב ביקש לא להזכר במחלוקת על מנת להקל בעונש של קורח... השמע לחץ להורדה
4053פרשת קרח "ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן אבירם..." מאמר חז"ל: "כל מחלוקת שהיא לשם שמים, סופה להתקיים. ושאינה לשם שמים, אין סופה להתקיים. איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמים? זו מחלוקת הלל ושמאי. ושאינה לשם שמים? זו מחלוקת קרח וכל עדתו" ביאורו של רבי יהונתן אייבישיץ... השמע לחץ להורדה
4054פרשת קרח "ויקח קורח..." מאמר חז"ל על קורח: קורח לקח את אוצרותיו מפרעה ועליו נאמר: "עושה עושר ולא במשפט בחצי ימיו יעזבנו" מה הבעייה שהוא לקח מפרעה?! לכאורה הוא עשה את כספו ביושר?! משל ונמשל להבנת העניין... השמע לחץ להורדה
4055פרשת קרח קורח ועדתו מתריסים כנגד משה ואהרון: "כי כל העדה כולם קדושים ומדוע תתנשאו על קהל השם?!" היתכן שיאמרו כך על משה ואהרון?! דרכה של מחלוקת. משה נותן לקורח רעיון כיצד לבדוק את אהרון הכהן: "ואהרון מהו כי תלינו עליו"... השמע לחץ להורדה
4056פרשת קרח קורח ועדתו נבלעים באדמה: "ותפתח הארץ את פיה ותבלע אותם ואת בתיהם ואת כל הרכוש" שאלתו של רבי זאב מסטריקוב: הרי הקב"ה מעניש במידה כנגד מידה, מהי המידה שכנגדה בחר הקב"ה דווקא בעונש שיבלעו באדמה?! ותשובתו המפליאה השמע לחץ להורדה
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏