4401פרשת דברים משה רבנו בתוכחתו מזכיר בדרך רמז, את כל המקומות שבני ישראל הכעיסו את הקב"ה - מפני כבודן של ישראל. זהירות גדולה נזהרו גדולי ישראל בכבודו של כל יהודי. דוגמא לכך נלמד מדרכו המיוחדת של רבי יצחק זאב סולובייציק זצ"ל. השמע לחץ להורדה
4402פרשת דברים "שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק" - אזהרה לדיין שלא ישמע בעל דין אחד עד שיבוא חברו. רבי יהונתן אייבישיץ קיים את הציווי הזה הלכה למעשה בהתמודדותו עם היצר הרע עד גיל הבר-מצווה... השמע לחץ להורדה
4403פרשת דברים "שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק" דרכו המיוחדת של רבי יחזקאל לנדא בעל "הנודע ביהודה" בדין תורה, נסיונו להגיע לחקר האמת ולשפוט משפט צדק, גם במקרה שנראה שלא ניתן להכריע... השמע לחץ להורדה
4404פרשת דברים "לא תכירו פנים במשפט כקטון כגדול תשמעון" דרכו המיוחדת של הגאון רבי יעקב לורנבויים זצ"ל בעל ה"נתיבות משפט" לשפוט בין עשיר-נוכל לבין עגלון פשוט ותמים. כיצד הוציא את הצדק לאור גם שהאיש שמולו היה כביכול "מכובד"... השמע לחץ להורדה
4405פרשת דברים "לא תגורו מפני איש" כיצד קיים ה"חפץ-חיים" את הציווי הזה הלכה למעשה. ויצא כנגד ביריון שאיים על כל הסובבים אותו ולא שת ליבו לאיומיו של הגברתן... השמע לחץ להורדה
4406פרשת דברים "לא תגורו מפני איש" כיצד התמודד רבה הראשי של ירושלים רבי שמואל מסלנט זצ"ל. בשעה שלאחר דין תורה בו חייב את החייב וזיכה את הזכאי, איים עליו החייב שישבור את כל חלונות ביתו... השמע לחץ להורדה
4407פרשת דברים משה רבנו בתוכחתו מזכיר את חטא המרגלים ואומר "ויטב בעיני הדבר". נשאלת השאלה: אם משה הסכים לשלוח את המרגלים, מדוע הוא מוכיח את בני-ישראל שרצו בכך אם הוא בעצמו מסכים?! ותשובתו של רש"י בדרך של משל ונמשל... השמע לחץ להורדה
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏