2501פרשת ויגש סיפור לפרשת השבוע פרשת ויגש. יוסף אומר לאחיו "לא אתם שלחתם אותי הנה כי האלוקים" לכל אחד יש שליחות ואין לדעת היכן ומתי הוא מקיים אותה. סיפור על שליחות שהצילה פעמיים. השמע לחץ להורדה
2502פרשת ויגש סיפור יפה לפרשת ויגש. מעלתו של יוסף, מה היה חשוב ליעקב אבינו לראות את בנו יוסף לפני מותו? הרי בעולם הבא מן הסתם הם יפגשו?! סיפור על משגיח בישיבה שלמד את המסר מיעקב אבינו וקיים אותו הלכה למעשה. השמע לחץ להורדה
2503פרשת ויגש משל ונמשל לפרשת השבוע פרשת ויגש. הקב"ה מבטיח ליעקב שיוסף ישית ידו על עיניו.יוסף הצדיק הוא הדוגמא לכך שצריך ללכת אחרי הקב"ה בעיינים עצומות. משל ונמשל איך לא ניתן להבין ב-70 שנה יצירת מופת של הקב"ה שנמשכת כמעט 6000 שנה... השמע לחץ להורדה
2504פרשת ויגש רעיון לפרשת השבוע פרשת ויגש. שאלתו של האלשייך הקדוש על פתיחת הפרשה: "ויגש אליו יהודה.." מדוע דיבר אליו קשות? הרי יהודה בעצמו אמר: "אשר ימצא איתו מעבדיך ומת וגם אנחנו נהיה לאדוני לעבדים" ויוסף עוד ויתר להם ואמר: "האיש אשר נמצא הגביע בידו הוא יהיה לי עבד ואתם עלו לשלום אל אביכם". על מה יהודה רוגז?! תשובתו הנפלאה של האלשייך הקדוש... השמע לחץ להורדה
2505פרשת ויגש דבר תורה קצר לפרשת ויגש. יוסף מתוודע לאחיו ואומר: "אני יוסף..העוד אבי חי ולא-יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו" המדרש מביא על הפסוק הזה: "אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה" רעיון של הרב דוב סולובייציק על מהות התוכחה של יוסף... השמע לחץ להורדה
2506פרשת ויגש סיפור נפלא לפרשת השבוע פרשת ויגש. יוסף מבקש מאחיו: "והגדתם לאבי את כל כבודי במצרים.." הצער שהיה לחכמי ישראל מהכבוד שחלקו להם אנשי עירם. סיפור נפלא של האוהב ישראל מפאטא המבאר את בקשת יוסף ואת צניעותו המופלאה בבקשה זו... השמע לחץ להורדה
2507פרשת ויגש משל ונמשל לפרשת ויגש. כאשר יורדים כל ישראל למצרים יוסף דואג לכל מחסורם ומכלכל אותם ביד נדיבה. משל ונמשל של רבי ישראל מאיר הכהן זצ"ל המבארים מה צריכים לבקש מהקב"ה... השמע לחץ להורדה
2508פרשת ויגש משל יפה לפרשת השבוע ויגש. יוסף מתוודע לאחיו ואומר: "אני יוסף..העוד אבי חי ולא-יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו" משל ונמשל שמביא ספר בית יצחק: המבארים מהי התוכחה של יוסף ומדוע נבהלו דווקא מפניו... השמע לחץ להורדה
2509פרשת ויגש משל נפלא לפרשת השבוע פרשת ויגש. יוסף מבקש מאחיו: "והגדתם לאבי את כל כבודי במצרים.." משל ונמשל של האדמו"ר מרוזין המביאם להכרה שכל הרוצה בכבוד בעולם הזה יצטער על כך מאד לעולם הבא... "כל הבורח מהכבוד הכבוד רודף אחריו" ולעומתו "כל הרודף אחרי הכבוד הכבוד בורח ממנו" השמע לחץ להורדה
2510פרשת ויגש מעשה נפלא לפרשת השבוע פרשת ויגש. התורה מתארת את הבשורה ליעקב שיוסף חי כך: "וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו ותחי רוח יעקב אביהם" רש"י מבאר: "סימן מסר להם במה היה עוסק כשפירש ממנו בפרשת עגלה ערופה והוא שנאמר וירא את העגלות אשר שלח יוסף ולא פרעה... מעשה נפלא עם הגאון מווילנא המבאר מדוע האמין יעקב כששמע אתת הסימן... השמע לחץ להורדה
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏