2951פרשת תצווה "כתית למאור להעלות נר תמיד", רעיון נפלא של בעל הטורים לקיומן של הנרות בשתי בתי המקדשות והקשר ל"כתית למאור"... השמע לחץ להורדה
2952פרשת תצווה "להעלות נר תמיד", "כי נר מצווה ותורה אור". רעיון מדהים של האר"י זצ"ל: כיצד מספר המילים בכל פסוק ראשון, בתחילת כל חומש קשור למנורה בחינת "פתח דבריך יאיר"... כמו כן כיצד מספר האותיות בפרשיות העוסקות במנורה יוצרות קשר לתורה. ורעיון נוסף של בעל הטורים לקיומן של הנרות בשתי בתי המקדשות... השמע לחץ להורדה
2954פרשת תצווה "ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד". רעיון של המגיד ממזריץ על הדרך בהבנת הפסוק המביאה לכך שהתורה תאיר לנו... סיפור על הגאון מוילנא זצ"ל על דרך דרך השקידה שלו גם במחיר של ויתור על מפגש נדיר ובו התקיים מאמר חז"ל: "אין התורה נקנית אלא במי שממית עצמו עליה"... השמע לחץ להורדה
2955פרשת תצווה "ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור". רעיון של רבי משה לייב מסאסוב זצ"ל על מסירות ללימוד התורה... סיפור על הצלה בזכות הרצון ללמוד גם בעת סכנה... השמע לחץ להורדה
2956פרשת תצווה לשם מה נעשו הבגדים? פסוק אחד אומר: "ועשית בגדי קדש לאהרון אחיך - לכבוד ולתפארת", ופסוק אחר אומר: "ועשו את בגדי אהרון - לקדשו לכהנו לי" האם לכוד? או לקדשו לכהונה?! תירוץ נפלא על פי הסיפור עם אליהו הנביא... השמע לחץ להורדה
2957פרשת תצווה בגדי אהרון הכהן היו בגדי קודש. לשם מה נדרשו בגדים מיוחדים לכהן הגדול?! סיפור על גוי שרצה להיות כהן גדול, כיצד הלל הזקן בתושייה רבה קרבו תחת כנפי השכינה... השמע לחץ להורדה
2958פרשת תצווה "פיתוחי חתם קודש להשם" רעיון נפלא על שלשת המפתחות שבידי הקב"ה שלא מסרם לשליח אלא הוא בעצמו מחזיק בהם. מהם המפתחות? ומה הקשר לפרשה בדבר תורה הבא כנסו עכשיו והאזינו... השמע לחץ להורדה
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏