2451פרשת מקץ "דבר תורה קצר לפרשת השבוע פרשת מקץ". יוסף קורא לשני בניו מנשה ואפרים על שם התהליכים שעבר מעבד למושל במצרים, מדוע בחר דווקא את אלו?! "משל ונמשל לפרשת מקץ" על שר שידע לשמור על תחושת העליונות ולא לשכוח מהיכן הגיע... השמע לחץ להורדה
2452פרשת מקץ "ספור נפלא לפרשת השבוע פרשת מקץ". יוסף מציע לפרעה "ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם" מהו אם כן ההבדל בין נבון לחכם?! "סיפור קצר לפרשת מקץ" הממחיש את ההבדל.. השמע לחץ להורדה
2453פרשת מקץ משל ונמשל לפרשת מקץ. "מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו" מדרש המתאר את כליאתו של שמעון ע"י מנשה בנו של יוסף. המדרש הוא כמשל ונמשל על עם ישראל ואומות העולם השמע לחץ להורדה
2454פרשת מקץ משל ונמשל קצרים לפרשת השבוע פרשת מקץ. פרעה מגיע למסקנה שיוסף הצדיק הוא החכם ביותר מכל חרטומי-מצרים. מדוע הגיע למסקנה הזו? מה ידע יוסף שהם - חרטומי מצרים לא ידעו?! משל ונמשל למוגבלות של החכמה שבגויים... השמע לחץ להורדה
2455פרשת מקץ רעיון לדבר תורה קצר לפרשת מקץ. מהו ההבדל בן יעקב אבינו לפרעה הרשע? ובעצם מהו ההבדל בין צדיק רשע. רעיון נא של רבי מאיר מפרימישלן זצ"ל להבדל בינהם כפי שהתורה מעידה... השמע לחץ להורדה
2456פרשת מקץ משל ונמשל נפלאים לפרשת מקץ. "ויאמר פרעה אל יוסף אחרי הודיע אלוקים אותך את כל זאת אין נבון וחכם כמוך אתה תהיה על ביתי ועל פיך ישק כל עמי.." איך הסכים פרעה שעבד עברי (תועבת מצרים) יהיה מושל?! משל ונמשל המבארים זאת בצורה נפלאה... השמע לחץ להורדה
2457פרשת מקץ פרשת מקץ - משל ונמשל נפלאים. "ויען יוסף את פרעה לאמר בלעדי אלקים יענה את שלום פרעה... ויאמר פרעה אל יוסף אחרי הודיע אלוקים אותך את כל זאת אין נבון וחכם כמוך.." כיצד הגיע פרעה למסקנה שאין נבון וחכם כיוסף?! משל ונמשל המבארים זאת בצורה נפלאה... השמע לחץ להורדה
8701פורים משהו לפורים. ההבדל בין פורים לחנוכה באים לידי ביטוי במשחקי הילדים רעשן וסביבון השמע לחץ להורדה
8702פורים דבר תורה קצר לפורים. ההבדל בין הנוסח: "רבת את ריבם דנת את דינם" ב"על הניסים" בגוף שלישי לבין הברכה המסיימת את המגילה: "הרב את ריבינו והדן את דיננו" הנאמרת בנוכח השמע לחץ להורדה
8703פורים דבר תורה קצר לפורים. רעיון לפורים. מהו ההבדל בין חנוכה לפורים בנוסח "על הניסים" הרי בחנוכה לא מזכירים את מפלת יון אלא "להודות לשמך הגדול" לעומת זאת בפורים מזכירים את מפלת המן: "ותלו אותו ואת בניו על העץ"? השמע לחץ להורדה
8704פורים דבר תורה קצר לפורים. רעיון לפורים. מהו המייחד את חנוכה ופורים שהם לא יתבטלו לעולם?! השמע לחץ להורדה
8705פורים דבר תורה קצר לפורים. רעיון לפורים. בחנוכה נצטוינו להודות ולהלל ובפורים שמחה ומשתה. מה מייחד את פורים שדווקא בו תיקנו סעודה?! ההבדל המשמעותי בין נס חנוכה לנס פורים השמע לחץ להורדה
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏