2301פרשת ויצא "סיפור המחזק לאמונה לפרשת השבוע פרשת ויצא". "והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו" סולם בגימטרייא = עני = ממון. בסולם עולים ויורדים יורדים לעוני ועולים לעושר. סיפור על אמונה מהחוזה מלובלין כיצר הקב"ה משפיל ומעשיר ברגע אחד השמע לחץ להורדה
2302פרשת ויצא "משל ונמשל לפרשת השבוע פרשת ויצא". יעקב אבינו מרגיש החמצה גדולה להיות בבית האלוקים ולהירדם היתכן?! "משל ונמשל של הרב צדקא" שלא נצטער על מה שיכולנו לנצל ולא ניצלנו... השמע לחץ להורדה
2303פרשת ויצא "מדרש לפרשת השבוע - ויצא". על הפסוק: "ויהי בבוקר והנה היא לאה" מדרש יפה העונה על השאלות: כיצד בדק יעקב אם היא לאה? ומה יכלה לענותו על שלא אמרה לו את האמת? השמע לחץ להורדה
2304פרשת ויצא "דבר תורה לפרשת ויצא". המפתח להצלחה - ריסון התאווה. יעקב ועשיו גדלים באותו הבית מה גרם לשוני התהומי בניהם כשגדלו?!. היכולת לרסן את התאוות שלנו היא המפתח להצלחה בקיום תורה ומצוות. השמע לחץ להורדה
2305פרשת ויצא "רעיון לדבר תורה לפרשת השבוע - ויצא". יעקב מגלה בבוקר שלמעשה התחתן עם לאה: "ויהי בבוקר והנה היא לאה" מדוע יעקב לא מגרש את לאה מיד שמתגלה התרמית? מה יכלה לאה לענות לו בשביל לשמר את הזוגיות?! כדאי להאזין!!! השמע לחץ להורדה
2306פרשת ויצא "סיפור יפה לפרשת השבוע פרשת ויצא". "ויצא יעקב מבאר שבע..." יעקב יוצא חסר כל וחוזר כשהוא עשיר גדול מאד. שיעור לחיים שהעביר רבי חיים מוולוז'ין זצ"ל לתלמידיו בו הם חשים כיצד ביטחון מוחלט בהקב"ה יכול לפעול גם אם הדבר איננו הגיוני... השמע לחץ להורדה
2307פרשת ויצא "רעיון יפה לפרשת השבוע פרשת ויצא". "וייקץ יעקב משנתו ויאמר: אכן יש השם במקום הזה..." השוואה נפלאה שעושה הגאון רבי מאיר מפרימישלן זצ"ל בין דרכם של האבות הקדושים לבין מלכי אומות העולם... השמע לחץ להורדה
2308פרשת ויצא "רעיון נפלא של הבן איש חי לפרשת פרשת ויצא". "והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו" סולם בגימטרייא = 136 = ממון. "משל יפה שהביא רבי יוסף חיים" זצ"ל המסביר את הקשר בין הסולם לממונו של האדם... השמע לחץ להורדה
2310פרשת ויצא "דבר תורה לפרשת ויצא" שאלתו של הכלי יקר לפרשת ויצא. יעקב אבינו מבקש בתפילתו: "ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש" וכי יעלה על דעתנו שלחם ללבוש ובגד לאכול?! מה טיבה של בקשה זו?! ותירוצו הנפלא. בנוסף שאלתו ותשובתו של רבי יואל טייטלבויים זצ"ל - האדמו"ר מסאטמר לאור דברי הכלי יקר... השמע לחץ להורדה
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏