2203פרשת חיי-שרה "דבר תורה קצר לפרשת השבוע חיי-שרה" להאזנה. "ואברהם זקן בא בימים" ניצול הזמן בעולם הזה. מעשה מופלא בעיר שחישבה את זמן החיים נטו (של מצוות ומעשים טובים) ולא ברוטו. השמע לחץ להורדה
2204פרשת חיי-שרה "דבר תורה לפרשת חיי-שרה". "המושל בכל אשר לו - שים נא ידך תחת ירכי ואשביעך" אברהם הפקיד את כל ביתו בידי אליעזר עבדו, מדוע אם כן לא סמך עליו בעניין השידוך עד שנדרשה שבועה ?!. "סיפור המלמד על מי לסמוך ומתי"... השמע לחץ להורדה
2205פרשת חיי-שרה "רעיון יפה לפרשת חיי שרה". לפום צערא אגרא - כגודל הצער כך גודל השכר... המפגש בין אליעזר לרבקה מתואר כך: "וירוץ העבד לקראתה" רש"י: ולמה רץ? שעלו המים לקראתה. פירושו של הרמב"ן להוכחה שהמים עלו לקראתה. "שאלתו של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב" מדוע ששאבה לגמלים המים לא עולים לקראתה?!. השמע לחץ להורדה
2206פרשת חיי-שרה "דרך חיים מפרשת השבוע פרשת חיי-שרה". "ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים שני חיי שרה" רש"י: כולם שווים לטובה. היתכן?! הרי עברה היא צרות רעות ורבות: עקרות, שבי אצל פרעה ואבימלך, הגר וישמעאל?! איזו טובה הייתה לה?! "תשובתו המופלאה של רבי זושא מאניפולי"... השמע לחץ להורדה
2207פרשת חיי-שרה כל אחד אוהב משהו אחר "שיעור באורחות החיים מפרשת השבוע פרשת חיי-שרה". "ארבע מאות שקל כסף ביני ובינך מה היא?!.." רש"י: ארבע מאות שקל כסף בין שני אוהבים כמונו מה היא?!... האומנם?! מנין צמחה לה האהבה בניהם?! תשובתו המופלאה של האדמו"ר מויז'ניץ... השמע לחץ להורדה
2208פרשת חיי-שרה "בעל הטורים לפרשת השבוע חיי-שרה". "וישקול אברהם לעפרן...ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר" מדוע נכתב כאן עפרון ללא האות ואו = עפרן?!. "רעיון נפלא של בעל הטורים לפרשת חיי שרה" על מידותיו של עפרון מתוך שמו... השמע לחץ להורדה
2209פרשת חיי-שרה "חידוש יפה מפרשת השבוע חיי-שרה". יחסי האמון בין אברהם לאליעזר מתוארים כך: "המושל בכל אשר לו" ומאידך חוסר אמון מוחלט: "שים נא ידך תחת ירכי ואשביעך" היש אמון בניהם או לא?! "חידוש יפה שמלמד אותנו המון על דרכם הישרה של האבות הקדושים"... השמע לחץ להורדה
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏