3001פרשת כי תשא מחצית השקל. רעיון של בעל הטורים: המילה "ונתנו" נקראת מימין לשמאל ומשמאל לימין להורות שהנותן למעשה מקבל ואיננו חסר דבר ממה שנתן... סיפור על עשיר נדבן ש"נפל" ובעצת רבי חיים מוולוזין חזר למעמדו ואף יותר... השמע לחץ להורדה
3002פרשת כי תשא "ונתנו איש כופר נפשו - מחצית השקל". רעיון יפה של בעל הטורים: המילה שקל = 430 = נפש... סיפור על רבי עקיבא שאמרו לו החוזים בכוכבים שביתו תמות ביום חופתה. וכיצד ניצלה בזכות מצוות הצדקה = כופר הנפש שנתנה... השמע לחץ להורדה
3003פרשת כי תשא רעיון יפה על שלשת הדברים שנתקשה בהם משה עד שהוצרך הקב"ה להראות אותם למשה רבינו ואלו הן: מנורה, שקלים החודש. שאלתו של האדמו"ר מקוברין מדוע הראה לו השם למשה מטבע של אש? והתירוץ המדהים שנתן לתלמידיו... השמע לחץ להורדה
3004פרשת כי תשא "זה יתנו" הקב"ה מראה למשה מטבע של אש. רעיון נפלא של רבי נחמן מברסלב מה העיניין שהראה לו דווקא מטבע של אש ומה הקשר של האש למצוות הצדקה... השמע לחץ להורדה
3005פרשת כי תשא מחצית השקל - מעלתה של מצוות הצדקה. שיטתו של האדמו"ר בנתינת הצדקה ואיך נתן יותר מחומש הרי חז"ל ציוו: "המבזבז אל יבזבז יותר מחומש"?! ומה ענה על זה הרב אליהו חיים מיזל.. השמע לחץ להורדה
3006פרשת כי תשא הקב"ה מעמיד למשה רבינו את בצלאל ונותן בו את היכולת "לחשוב מחשבות" מה המשמעות של היכולת הזו?! סיפור על עשיר שהפסיק לתרום לישיבתו של רבי חיים מוולוזין וכיצד שיכנע רבי חיים את האיש להמשיך ולתרום... השמע לחץ להורדה
3007פרשת כי תשא "אך את שבתותי תשמורו" רעיון נפלא של האדמו"ר מגור זצ"ל (בעל השפת אמת) על הדרך הנכונה לקבלת השבת וההקבלה מהפסוק: "אך את הזהב ואת הכסף" השמע לחץ להורדה
3008פרשת כי תשא "אם תשא חטאתם ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת" מה השייכות בין מחיית שמו של משה לבין הסליחה לבני ישראל?! משל ונמשל על הקשר שבין הכפרה על חטא העגל ומחייית שמו של משה מספר התורה השמע לחץ להורדה
3009פרשת כי תשא משה מבקש מהקב"ה: "ועתה אם מצאתי חן בעינך הודיעני נא את דרכיך" חז"ל משה ביקש לדעת מדוע צדיק ורע לו ואילו הרשע טוב לו?! משל ונמשל הממחישים שאיננו יכולים להבין את דרכו של הקב"ה ב-6000 שנה... השמע לחץ להורדה
3010פרשת כי תשא משה מבקש מהקב"ה: "כי עם קשה עורף הוא - וסלחת לעוונינו..." היתכן שמשה מבקש סליחה ומחזק את העובדה שבני ישראל עם קשה עורף?! משל ונמשל על הצורך ב-13 המידות דווקא לעם הזה. והיתרון של עם קשה עורף... השמע לחץ להורדה
3011פרשת כי תשא גדולתה של השבת. מדרש: הקב"ה אומר למשה: "מתנה טובה יש לי בבית גנזי ו"שבת" שמה - לך והודיעם" משל ונמשל של ה"חפץ חיים" להבנה מה המתנה שקיבלנו ואיך צריך להשתדל ולקחת חלק במתנה הזו... השמע לחץ להורדה
3012פרשת כי תשא לאחר חטא העגל משה מתחנן להקב"ה: "למה יחרה אפך בעמך אשר הצאת מארץ מצרים..." מה השייכות בין הוצאת ישראל ממצרים למעשה החמור שעשו?! משל ונמשל על הסיבה לחטא והצורך למחול להם... השמע לחץ להורדה
3013פרשת כי תשא לאחר חטא העגל משה מתחנן להקב"ה: "והנחם על הרעה לעמך" על איזו רעה מדבר משה?! מדוע איננו מפרט להקב"ה שזה חטא העגל?! משל ונמשל על חכמתו של משה ודאגתו של מנהיג לעם ישראל גם לדורות הבאים... השמע לחץ להורדה
3014פרשת כי תשא לאחר חטא העגל משה צועק: "מי להשם אלי - ויאספו אליו כל בני לוי" בני לוי (כהנים ולווים) נאספו והתייצבו לקריאתו של משה. סיפור על הלקח שלימד ה"חפץ חיים" את תלמידו והלקח לנו. השמע לחץ להורדה
3015פרשת כי תשא לאחר שמשה רבינו רואה את חטא העגל הוא חוזר להקב"ה וצועק: "אנא חטא העם הזה חטאה גדולה.." היתכן?! הרי משה היה צריך לגמד את העניין כדי שהקב"ה יסלח ביתר קלות?! משל ונמשל של המגיד מדובנא המסביר מדוע היה צורך להגדיל את החטא... השמע לחץ להורדה
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏