4551פרשת ראה "בנים אתם להשם אלוקיכם" אם כולם בניו של הקב"ה, מדוע צריך צריך העולם מגוון כל כך גדול של חסידים ומתנגדים? וגם בתוך החסידויות עצמם יש דרכים שונות בעבודת השם גור, חב"ד, ויזניץ, בעלז ועוד רבים וטובים...למה נדרשים כל אלו?! תשובתו המופלאה של ה"חפץ חיים" השמע לחץ להורדה
4552פרשת ראה "ושמחתם לפני יהוה אלהיכם אתם ובניכם ובנתיכם ועבדיכם ואמהתיכם והלוי אשר בשעריכם כי אין לו חלק ונחלה אתכם" כולם שמחים ביום שמגיעה התבואה לבית. אך מה השמחה שיש ללוי ובפרט שהתורה מדגישה שאין לו חלק ונחלה?! תירוץ נפלא בדרך משל ונמשל... השמע לחץ להורדה
4553פרשת ראה "ואת בת היענה..." אחת מהעופות האסורות לאכילה היא בת היענה. הסיבה היא אכזריות שיש בה כפי שנאמר במגילת איכה: "בת עמי לאכזרים כיענים במדבר" מהי האכזריות שיש בבת היענה? ומה הלקח לגבינו?!... השמע לחץ להורדה
4554פרשת ראה "עשר תעשר את כל תבואת זרעך..." אמרו חז"ל: "עשר תעשר בשביל שתתעשר" חידוש גדול של הרב שמעון שקאפ זצ"ל שעניין המעשרות איננו רק בגשמיות אלא גם ברוחניות... השמע לחץ להורדה
4555פרשת ראה "כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך בארצך אשר השם אלוקיך נתן לך ..." יש עניים ויש עשירים מי חייב יותר? במי הקב"ה משקיע יותר? סיפור על נפוליאון בו נפרטאה - קיסר צרפת והלקח לגבנו... השמע לחץ להורדה
4556פרשת ראה "ושמחת בחגיך..." הקב"ה מצווה לשמוח בחג, כיצד ניתן לשמוח בחג בעוד אנחנו בגלות מרה כל כך?! תשובתו של רבי אברהם מסטרופקוב זצ"ל בדרך מיוחדת של משל ונמשל המבארים שדווקא בגלות השמחה צריכה להיות מיוחדת... השמע לחץ להורדה
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏