תוצאות חיפוש :: דקדוקי רש"י


תוצאות עבור מאמרים

קורח- העין שהטעתה את קורח
"חידושים לפרשת קרח". "מה הטעות שהייתה לקורח?". "מה גרם לקורח לבוא לידי הטעות הזו?". שלשה תירוצים שונים המבארים באופן נפלא את הטעות של קורח שהביאה לחורבן ואבדון של כל משפחתו...
חוקת- מדוע אין מים לשעת חירום?!
"פרשת חקת דבר תורה". במותה של מרים הסתלקה הבאר של מרים, אבל כל אחד בדרך כלל שומר לעצמו כמה בקבוקי מים, אף אחד לא מחכה להישאר ללא מים. אז מה קרה שלפתע לאף אחד לא נישאר מים?! ביאור נפלא...
בלק- כיצד זכתה האתון לחיי נצח?!
"חידושים לפרשת בלק". "כמה זמן חיו השוורים שסחבו את המשכן?" רש"י כותב על אתונו של בלעם כך: חמור המיוחד, הוא החמור שחבש אברהם לעקידת יצחק והוא שעתיד מלך המשיח להגלות עליו, שנאמר (זכריה ט ט) "עני ורוכב על חמור". יוצא, שהחמור הזה קיים כבר 3500 שנים! כל אחד שואל את עצמו: כיצד יתכן שחמור יכול לחיות 3500 שנים?! ביאור נפלא של הספר מגדים חדשים...
פינחס- מרוויח רק מי שעושה לשם שמים
"סיפור עם מוסר השכל לפרשת השבוע פינחס". היו כאלו שהרגו הרבה אנשים שמרדו בה', מדוע דווקא פינחס עלה בשכרו על כולם?! "סיפור לפרשת פינחס" המבאר שמי שעושה לשם שמים ללא נגיעות אישיות הקב"ה מתגמל אותו בהתאם...
מטות- בין תפילין של יד לשל ראש
"שיחה לפרשת מטות". מה הקשר בין מלחמת מדין ולבקשת בני גד ובני ראובן לנחלה בעבר הירדן? מה העניין הזה, שהקב"ה נתן לשבט גד כוחות כאלה חזקים של וְטָרַף זְרוֹעַ אַף קָדְקֹד? ביאור נפלא מתוך ה- "שיעור של הרב ברוך רוזנבלום לפרשת מטות"
שמות- דקדוקי רש"י בפרשת שמות
"פרשת שמות דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת שמות בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם...
בא- דקדוקי רש"י בפרשת בא
"פרשת בא דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת בא בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם...
וארא- דקדוקי רש"י בפרשת וארא
"פרשת וארא דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת וארא בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם...
בשלח- דקדוקי רש"י בפרשת בשלח
"פרשת בשלח דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת בשלח בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם...
יתרו- דקדוקי רש"י בפרשת יתרו
"פרשת יתרו דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת יתרו בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם...
משפטים- דקדוקי רש"י בפרשת משפטים
"פרשת משפטים דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת משפטים בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם..
תרומה- דקדוקי רש"י בפרשת תרומה
"דקדוק בפירוש רשי לפרשת תרומה". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת תרומה בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם...
תצווה- דקדוקי רש"י בפרשת תצווה
"פרשת תצווה דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת תצווה בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם...
ויקהל- דקדוקי רש"י בפרשת ויקהל
"פרשת ויקהל דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת ויקהל בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם...
ויקרא- דקדוקי רש"י בפרשת ויקרא
"פרשת ויקרא דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת ויקרא בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם...
דקדוקי רש"י בפרשת תזריע
"פרשת תזריע דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת תזריע בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם...
דקדוקי רש"י בפרשת מצורע
"פרשת מצורע דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת מצורע בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם...
דקדוקי רש"י בפרשת אחרי מות
"פרשת אחרי מות דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת אחרי מות בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם...
דקדוקי רש"י בפרשת קדושים
"פרשת קדושים דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת קדושים בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם...
דקדוקי רש"י בפרשת אמור
"פרשת אמור דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת אמור בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם...
נשא- דקדוקי רש"י בפרשת נשא
"פרשת נשא דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת נשא בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם...
בהעלותך- דקדוקי רש"י בפרשת בהעלותך
"פרשת בהעלותך דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת בהעלותך בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם...
שלח לך- דקדוקי רש"י בפרשת שלח-לך
"פרשת שלח לך דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת שלח לך בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם...
קרח- דקדוקי רש"י בפרשת קרח
"פרשת קרח דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת קרח בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם...
חוקת- דקדוקי רש"י בפרשת חוקת
"פרשת חוקת דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת חוקת בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם...
בלק- דקדוקי רש"י בפרשת בלק
"פרשת בלק דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת בלק בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם...
פינחס- דקדוקי רש"י בפרשת פנחס
"פרשת פינחס דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת פינחס בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם...
מטות- דקדוקי רש"י בפרשת מטות
"פרשת מטות דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת מטות בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם...
מסעי- דקדוקי רש"י בפרשת מסעי
"פרשת מסעי דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת מסעי בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם...
דברים- דקדוקי רש"י בפרשת דברים
"פרשת דברים דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת דברים בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם...
ואתחנן- דקדוקי רש"י בפרשת ואתחנן
"פרשת ואתחנן דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת ואתחנן בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם...
עקב- דקדוקי רש"י בפרשת עקב
"פרשת עקב דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת עקב בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם...
ראה- דקדוקי רש"י בפרשת ראה
"פרשת ראה דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת ראה בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם...
שופטים-דקדוקי רש"י בפרשת שופטים
"פרשת שופטים דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת שופטים בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם...
כי תצא- דקדוקי רש"י בפרשת כי תצא
"פרשת כי תצא דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת כי תצא בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם...
כי תבוא- דקדוקי רש"י בפרשת כי תבוא
"פרשת כי תבוא דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת כי תבוא בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם...
וילך- דקדוקי רש"י בפרשת וילך
"פרשת וילך דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת וילך בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם...
האזינו- דקדוקי רש"י בפרשת האזינו
"פרשת האזינו דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת האזינו בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם...
ניצבים- דקדוקי רש"י בפרשת ניצבים
"פרשת ניצבים דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת ניצבים בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם...
וזאת הברכה- דקדוקי רש"י וזאת הברכה
"פרשת וזאת הברכה דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת וזאת הברכה בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם...
בראשית- דקדוקי רש"י בפרשת בראשית
"פרשת בראשית דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת בראשית בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם...
נח- דקדוקי רש"י בפרשת נח
"פרשת נח דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת נח בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם...
לך לך- דקדוקי רש"י בפרשת לך לך
"פרשת לך לך דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת לך לך בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם...
וירא- דקדוקי רש"י בפרשת וירא
"פרשת וירא דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת וירא בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם...
חיי שרה- דקדוקי רש"י בפרשת חיי שרה
"פרשת חיי שרה דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת חיי שרה בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם...
תולדות- דקדוקי רש"י בפרשת תולדות
"פרשת תולדות דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת תולדות בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם...
ויצא - דקדוקי רש"י בפרשת ויצא
"פרשת ויצא דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת ויצא בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם...
וישלח- דקדוקי רש"י בפרשת וישלח
"פרשת וישלח דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת וישלח בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם...
מקץ- דקדוקי רש"י בפרשת מקץ
"פרשת מקץ דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת מקץ בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם...
ויגש- דקדוקי רש"י בפרשת ויגש
"פרשת ויגש דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת ויגש בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם...
ויחי- דקדוקי רש"י בפרשת ויחי
"פרשת ויחי דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת ויחי בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם...
בחוקותי- דקדוקי רש"י בפרשת בחוקותי
"פרשת בחוקותי דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת בחוקותי בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏