750זמירות לשבת פרק הראשון בזמירות לשבת "למנצח מזמור לדוד השמים מספרים.." לשמיעה ושינון השמע לחץ להורדה
751זמירות לשבת פרק השני בזמירות לשבת "רננו צדיקים.." לשמיעה ושינון השמע לחץ להורדה
752זמירות לשבת פרק השלישי בזמירות לשבת "לדוד בשנותו את טעמו.." לשמיעה ושינון השמע לחץ להורדה
753זמירות לשבת פרק הרביעי בזמירות לשבת "תפילה למשה איש האלוקים.." לשמיעה ושינון השמע לחץ להורדה
754זמירות לשבת פרק החמישי בזמירות לשבת "יושב בסתר עליון.." לשמיעה ושינון השמע לחץ להורדה
755זמירות לשבת פרק השישי בזמירות לשבת "מזמור שירו לה.." לשמיעה ושינון השמע לחץ להורדה
756זמירות לשבת פרק השביעי בזמירות לשבת "שיר למעלות אשא עיני.." לשמיעה ושינון השמע לחץ להורדה
757זמירות לשבת פרק השמיני בזמירות לשבת "שיר המעלות לדוד שמחתי.." לשמיעה ושינון השמע לחץ להורדה
758זמירות לשבת פרק התשיעי בזמירות לשבת "שיר המעלות לולא ה.." לשמיעה ושינון השמע לחץ להורדה
759זמירות לשבת פרק העשירי בזמירות לשבת "שיר המעלות לדוד לולא ה.." לשמיעה ושינון השמע לחץ להורדה
760זמירות לשבת פרק האחד עשרה בזמירות לשבת "הללויה הללו את.." לשמיעה ושינון השמע לחץ להורדה
761זמירות לשבת פרק השנים עשרה בזמירות לשבת "הודו לה כי טוב.." לשמיעה ושינון השמע לחץ להורדה
771שיר השירים קריאה של מגילת שיר השירים פרק א בנוסח ספרדי ירושלמי להאזנה השמע לחץ להורדה
772שיר השירים קריאה של מגילת שיר השירים פרק ב בנוסח ספרדי ירושלמי להאזנה השמע לחץ להורדה
773שיר השירים קריאה של מגילת שיר השירים פרק ג בנוסח ספרדי ירושלמי להאזנה השמע לחץ להורדה
774שיר השירים קריאה של מגילת שיר השירים פרק ד בנוסח ספרדי ירושלמי להאזנה השמע לחץ להורדה
775שיר השירים קריאה של מגילת שיר השירים פרק ה בנוסח ספרדי ירושלמי להאזנה השמע לחץ להורדה
776שיר השירים קריאה של מגילת שיר השירים פרק ו בנוסח ספרדי ירושלמי להאזנה השמע לחץ להורדה
777שיר השירים קריאה של מגילת שיר השירים פרק ז בנוסח ספרדי ירושלמי להאזנה השמע לחץ להורדה
778שיר השירים קריאה של מגילת שיר השירים פרק ח בנוסח ספרדי ירושלמי להאזנה השמע לחץ להורדה
779סליחות אדון הסליחות. בנוסח ספרדי ירושלמי להאזנה השמע לחץ להורדה
780סליחות עננו אלוקי אברהם עננו בנוסח ספרדי ירושלמי להאזנה השמע לחץ להורדה
781סליחות י-ה שמע אביונך. בנוסח ספרדי ירושלמי להאזנה השמע לחץ להורדה
782סליחות חון תחון על בניך. בנוסח ספרדי ירושלמי להאזנה השמע לחץ להורדה
799מתפילות ראש השנה אחות קטנה - חיזקו וגילו. קטע מפיוט הפותח את תפילות יום ראש השנה בנוסח ספרדי ירושלמי להאזנה השמע לחץ להורדה
800מתפילות ראש השנה המבורך בכל מערך קטע מפיוט הנאמר בתפילות ראש השנה בנוסח ספרדי ירושלמי להאזנה השמע לחץ להורדה
815מתפילות יום הכיפורים אדיר ונאור. קטע מפיוט הנאמר בתפילות החזרה ביום הכיפורים בנוסח ספרדי ירושלמי להאזנה השמע לחץ להורדה
830מתפילות יום הכיפורים אל נורא עלילה. פיוט הנאמר בפתיחת תפילת הנעילה ביום הכיפורים בנוסח ספרדי ירושלמי להאזנה השמע לחץ להורדה
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏