רפאל (רפי) בן רחל (רשל) ז"ל
משה הכהן בן בת שבע מסעדה ז"ליסמין בת חן. מיכל מלכיאל.
שיראל, הודיה ויהונתן אריאלכל חולי עמו ישראל1טעמי המקרא טעמי המקרא בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה השמע לחץ להורדה
2הברכה שלפני הקריאה בתורה הברכה שמברכים לפני הקריאה בתורה השמע לחץ להורדה
3הברכה שאחרי הקריאה בתורה הברכה שנאמרת לאחר הקריאה בתורה השמע לחץ להורדה
4ברכות שלפני ההפטרה הברכות שנאמרות לפני קריאת ההפטרה השמע לחץ להורדה
5ברכות שלאחר ההפטרה בשבת הברכות שנאמרות לאחר קריאת ההפטרה בשבת השמע לחץ להורדה
6ברכות שלאחר ההפטרה בחג הברכות שנאמרות לאחר קריאת ההפטרה בחג השמע לחץ להורדה
7קריאה בתורה פרשת בראשית קריאה בתורה פרשת בראשית בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
8קריאת התורה פרשת בראשית קריאת התורה פרשת בראשית בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
9קריאת התורה לפרשת בראשית קריאת התורה לפרשת בראשית בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
18קריאה בתורה לפרשת בראשית קריאה בתורה לפרשת בראשית בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית מוסיף/וגם העולה בשבת השמע לחץ להורדה
19קריאה בתורה פרשת נח קריאה בתורה פרשת נח בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
20קריאת התורה פרשת נח קריאת התורה פרשת נח בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
21קריאת התורה לפרשת נח קריאת התורה לפרשת נח בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
30קריאה בתורה לפרשת נח קריאה בתורה לפרשת נח. בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית מוסיף/וגם העולה בשבת השמע לחץ להורדה
31קריאה בתורה פרשת לך לך קריאה בתורה פרשת לך לך בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
32קריאת התורה פרשת לך לך קריאת התורה פרשת לך לך בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
33קריאת התורה לפרשת לך לך קריאת התורה לפרשת לך לך בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
42קריאה בתורה לפרשת לך לך קריאה בתורה לפרשת לך לך בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית מוסיף/וגם העולה בשבת השמע לחץ להורדה
43קריאה בתורה פרשת וירא קריאה בתורה פרשת וירא בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
44קריאת התורה פרשת וירא קריאת התורה פרשת וירא בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
45קריאת התורה לפרשת וירא קריאת התורה לפרשת וירא בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
54קריאה בתורה לפרשת וירא קריאה בתורה לפרשת וירא בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית מוסיף/וגם העולה בשבת השמע לחץ להורדה
55קריאה בתורה פרשת חיי שרה קריאה בתורה פרשת חיי שרה בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
56קריאת התורה פרשת חיי שרה קריאת התורה פרשת חיי שרה בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
57קריאת התורה לפרשת חיי שרה קריאת התורה לפרשת חיי שרה בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
66קריאה בתורה לפרשת חיי שרה קריאה בתורה לפרשת חיי שרה בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית מוסיף/וגם העולה בשבת השמע לחץ להורדה
67קריאה בתורה פרשת תולדות קריאה בתורה פרשת תולדות בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
68קריאת התורה פרשת תולדות קריאת התורה פרשת תולדות בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
69קריאת התורה לפרשת תולדות קריאת התורה לפרשת תולדות בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
78קריאה בתורה לפרשת תולדות קריאה בתורה לפרשת תולדותבנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית מוסיף/וגם העולה בשבת השמע לחץ להורדה
79קריאה בתורה פרשת ויצא קריאה בתורה פרשת ויצא בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
80קריאת התורה פרשת ויצא קריאת התורה פרשת ויצא בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
81קריאת התורה לפרשת ויצא קריאת התורה לפרשת ויצא בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
90קריאה בתורה לפרשת ויצא קריאה בתורה לפרשת ויצא בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית מוסיף/וגם העולה בשבת השמע לחץ להורדה
91קריאה בתורה פרשת וישלח קריאה בתורה לפרשת וישלח בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
92קריאת התורה פרשת וישלח קריאת התורה פרשת וישלח בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
93קריאת התורה לפרשת וישלח קריאת התורה לפרשת וישלח בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
102קריאה בתורה לפרשת וישלח קריאה בתורה לפרשת וישלח בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית מוסיף/וגם העולה בשבת השמע לחץ להורדה
103קריאה בתורה פרשת וישב קריאה בתורה פרשת וישב בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
104קריאת התורה פרשת וישב קריאת התורה פרשת וישב בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
105קריאת התורה לפרשת וישב קריאת התורה לפרשת וישב בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
114קריאה בתורה לפרשת וישב קריאה בתורה לפרשת וישב בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית מוסיף/וגם העולה בשבת השמע לחץ להורדה
115קריאה בתורה פרשת מקץ קריאה בתורה פרשת מקץ בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
116קריאת התורה פרשת מקץ קריאת התורה פרשת מקץ בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
117קריאת התורה לפרשת מקץ קריאת התורה לפרשת מקץ בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
126קריאה בתורה לפרשת מקץ קריאה בתורה לפרשת מקץ בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית מוסיף/וגם העולה בשבת השמע לחץ להורדה
127קריאה בתורה פרשת ויגש קריאה בתורה פרשת ויגש בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
128קריאת התורה פרשת ויגש קריאת התורה פרשת ויגש בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
129קריאת התורה לפרשת ויגש קריאת התורה לפרשת ויגש בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
138קריאה בתורה לפרשת ויגש קריאה בתורה לפרשת ויגש בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית מוסיף/וגם העולה בשבת השמע לחץ להורדה
139קריאה בתורה פרשת ויחי קריאה בתורה פרשת ויחי בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
140קריאת התורה פרשת ויחי קריאת התורה פרשת ויחי בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
141קריאת התורה לפרשת ויחי קריאת התורה לפרשת ויחי בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
150קריאה בתורה לפרשת ויחי קריאה בתורה לפרשת ויחי בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית מוסיף/וגם העולה בשבת השמע לחץ להורדה
151קריאה בתורה פרשת שמות קריאה בתורה פרשת שמות בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
152קריאת התורה פרשת שמות קריאת התורה פרשת שמות בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
153קריאת התורה לפרשת שמות קריאת התורה לפרשת שמות בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
162קריאה בתורה לפרשת שמות קריאה בתורה לפרשת שמות בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית מוסיף/וגם העולה בשבת השמע לחץ להורדה
163קריאה בתורה פרשת וארא קריאה בתורה פרשת וארא בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
164קריאת התורה פרשת וארא קריאת התורה פרשת וארא בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
165קריאת התורה לפרשת וארא קריאת התורה לפרשת וארא בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
174קריאה בתורה לפרשת וארא קריאה בתורה לפרשת וארא בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית מוסיף/וגם העולה בשבת השמע לחץ להורדה
175קריאה בתורה פרשת בא קריאה בתורה פרשת בא בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
176קריאת התורה פרשת בא קריאת התורה פרשת בא בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
177קריאת התורה לפרשת בא קריאת התורה לפרשת בא בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
186קריאה בתורה לפרשת בא קריאה בתורה לפרשת בא בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית מוסיף/וגם העולה בשבת השמע לחץ להורדה
187קריאה בתורה פרשת בשלח קריאה בתורה פרשת בשלח בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
188קריאת התורה פרשת בשלח קריאת התורה פרשת בשלח בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
189קריאת התורה לפרשת בשלח קריאת התורה לפרשת בשלח בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
198קריאה בתורה לפרשת בשלח קריאה בתורה לפרשת בשלח בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית מוסיף/וגם העולה בשבת השמע לחץ להורדה
199קריאה בתורה פרשת יתרו קריאה בתורה פרשת יתרו בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
200קריאת התורה פרשת יתרו קריאת התורה פרשת יתרו בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
201קריאת התורה לפרשת יתרו קריאת התורה לפרשת יתרו בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
210קריאה בתורה לפרשת יתרו קריאה בתורה לפרשת יתרו בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית מוסיף/וגם העולה בשבת השמע לחץ להורדה
211קריאה בתורה פרשת משפטים קריאה בתורה פרשת משפטים בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
212קריאת התורה פרשת משפטים קריאת התורה פרשת משפטים בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
213קריאת התורה לפרשת משפטים קריאת התורה לפרשת משפטים בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
222קריאה בתורה לפרשת משפטים קריאה בתורה לפרשת משפטים בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית מוסיף/וגם העולה בשבת השמע לחץ להורדה
223קריאה בתורה פרשת תרומה קריאה בתורה פרשת תרומה בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
224קריאת התורה פרשת תרומה קריאת התורה פרשת תרומה בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
225קריאת התורה לפרשת תרומה קריאת התורה לפרשת תרומה בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
234קריאה בתורה לפרשת תרומה קריאה בתורה לפרשת תרומה בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית מוסיף/וגם העולה בשבת השמע לחץ להורדה
235קריאה בתורה פרשת תצווה קריאה בתורה פרשת תצווה בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
236קריאת התורה פרשת תצווה קריאת התורה פרשת תצווה בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
237קריאת התורה לפרשת תצווה קריאת התורה לפרשת תצווה בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
246קריאה בתורה לפרשת תצווה קריאה בתורה לפרשת תצווה בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית מוסיף/וגם העולה בשבת השמע לחץ להורדה
247קריאה בתורה פרשת כי תשא קריאה בתורה פרשת כי תשא בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
248קריאת התורה פרשת כי תשא קריאת התורה פרשת כי תשא בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
249קריאת התורה לפרשת כי תשא קריאת התורה לפרשת כי תשא בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
258קריאה בתורה לפרשת כי תשא קריאה בתורה לפרשת כי תשא בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית מוסיף/וגם העולה בשבת השמע לחץ להורדה
259קריאה בתורה פרשת ויקהל קריאה בתורה פרשת ויקהל בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
260קריאת התורה פרשת ויקהל קריאת התורה פרשת ויקהל בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
261קריאה בתורה פרשת ויקהל קריאת התורה לפרשת ויקהל בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
270קריאה בתורה לפרשת ויקהל קריאה בתורה לפרשת ויקהל בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית מוסיף/וגם העולה בשבת השמע לחץ להורדה
271קריאה בתורה פרשת פקודי קריאה בתורה פרשת פקודי בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
272קריאת התורה פרשת פקודי קריאת התורה פרשת פקודי בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
273קריאת התורה לפרשת פקודי קריאת התורה לפרשת פקודי בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
274קריאה בתורה לפרשת פקודי קריאה בתורה לפרשת פקודי בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית מוסיף/וגם העולה בשבת השמע לחץ להורדה
283קריאה בתורה פרשת ויקרא קריאה בתורה פרשת ויקרא בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
284קריאת התורה פרשת ויקרא קריאת התורה פרשת ויקרא בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
285קריאת התורה לפרשת ויקרא קריאת התורה לפרשת ויקרא בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
295קריאה בתורה פרשת צו קריאה בתורה פרשת צו בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
296קריאת התורה פרשת צו קריאת התורה פרשת צו בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
297קריאת התורה לפרשת צו קריאת התורה לפרשת צו בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
307קריאה בתורה פרשת שמיני קריאה בתורה פרשת שמיני בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
308קריאת התורה פרשת שמיני קריאת התורה פרשת שמיני בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
309קריאת התורה לפרשת שמיני קריאת התורה לפרשת שמיני בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
319קריאה בתורה פרשת תזריע קריאה בתורה פרשת תזריע בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
320קריאת התורה פרשת תזריע קריאת התורה פרשת תזריע בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
321קריאה בתורה לפרשת תזריע קריאת התורה לפרשת תזריע בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
331קריאה בתורה פרשת מצורע קריאה בתורה פרשת מצורע בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
332קריאת התורה פרשת מצורע קריאת התורה פרשת מצורע בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
333קריאת התורה לפרשת מצורע קריאת התורה לפרשת מצורע בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
343קריאה בתורה פרשת אחרי-מות קריאה בתורה פרשת אחרי מות בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
344קריאת התורה פרשת אחרי-מות קריאת התורה פרשת אחרי-מות בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
345קריאת התורה לפרשת אחרי-מות קריאת התורה לפרשת אחרי-מות בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
355קריאה בתורה פרשת קדושים קריאה בתורה פרשת קדושים בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
356קריאת התורה פרשת קדושים קריאת התורה פרשת קדושים בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
357קריאת התורה לפרשת קדושים קריאת התורה לפרשת קדושים בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
367קריאה בתורה פרשת אמור קריאה בתורה פרשת אמור בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
368קריאת התורה פרשת אמור קריאת התורה פרשת אמור בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
369קריאת התורה לפרשת אמור קריאת התורה לפרשת בהר בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
379קריאה בתורה פרשת בהר קריאה בתורה פרשת בהר בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
380קריאת התורה פרשת בהר קריאת התורה פרשת בהר בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
381קריאת התורה לפרשת בהר קריאת התורה לפרשת בהר בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
391קריאה בתורה פרשת בחוקותי קריאה בתורה פרשת בחוקותי בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
392קריאת התורה פרשת בחוקותי קריאת התורה פרשת בחוקותי בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
393קריאה בתורה פרשת בחוקותי קריאת התורה לפרשת בחוקותי בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
403קריאה בתורה פרשת במדבר קריאה בתורה פרשת במדבר בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
404קריאת התורה פרשת במדבר קריאת התורה פרשת במדבר בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
405קריאת התורה לפרשת במדבר קריאת התורה לפרשת במדבר בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
415קריאה בתורה פרשת נשא קריאה בתורה פרשת נשא בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
416קריאת התורה פרשת נשא קריאת התורה פרשת נשא בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
417קריאת התורה לפרשת נשא קריאת התורה לפרשת נשא בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
427קריאה בתורה פרשת בהעלותך קריאה בתורה פרשת בהעלותך בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
428קריאת התורה פרשת בהעלותך קריאת התורה פרשת בהעלותך בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
429קריאת התורה לפרשת בהעלותך קריאת התורה לפרשת בהעלותך בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
439קריאה בתורה פרשת שלח קריאה בתורה פרשת שלח בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
440קריאת התורה פרשת שלח קריאת התורה פרשת שלח בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
441קריאת התורה לפרשת שלח קריאת התורה לפרשת שלח בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
451קריאה בתורה פרשת קרח קריאה בתורה פרשת קרח בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
452קריאת התורה פרשת קרח קריאת התורה פרשת קרח בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
453קריאת התורה לפרשת קרח קריאת התורה לפרשת קרח בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
463קריאה בתורה פרשת חוקת קריאה בתורה פרשת חוקת בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
464קריאת התורה פרשת חוקת קריאת התורה פרשת חוקת בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
465קריאת התורה לפרשת חוקת קריאת התורה לפרשת חוקת בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
475קריאה בתורה פרשת בלק קריאה בתורה פרשת בלק בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
476קריאת התורה פרשת בלק קריאת התורה פרשת בלק בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
477קריאת התורה לפרשת בלק קריאת התורה לפרשת בלק בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
487קריאה בתורה פרשת פינחס קריאה בתורה פרשת פינחס בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
488קריאת התורה פרשת פינחס קריאת התורה פרשת פינחס בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
489קריאת התורה לפרשת פינחס קריאת התורה לפרשת פינחס בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
499קריאה בתורה פרשת מטות קריאה בתורה פרשת מטות בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
500קריאת התורה פרשת מטות קריאת התורה פרשת מטות בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
501קריאת התורה לפרשת מטות קריאת התורה לפרשת מטות בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
511קריאה בתורה פרשת מסעי קריאה בתורה פרשת מסעי בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
512קריאת התורה פרשת מסעי קריאת התורה פרשת מסעי בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
513קריאת התורה לפרשת מסעי קריאת התורה לפרשת מסעי בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
523קריאה בתורה פרשת דברים קריאה בתורה פרשת דברים בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
524קריאת התורה פרשת דברים קריאת התורה פרשת דברים בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
525קריאת התורה לפרשת דברים קריאת התורה לפרשת דברים בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
534פרשת פקודי הקריאה לעליית מוסיף/וגם העולה בשבת השמע לחץ להורדה
535קריאה בתורה פרשת ואתחנן קריאה בתורה פרשת ואתחנן בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
536קריאת התורה פרשת ואתחנן קריאת התורה פרשת ואתחנן בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
537קריאת התורה לפרשת ואתחנן קריאת התורה לפרשת ואתחנן בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
546פרשת ואתחנן הקריאה לעליית מוסיף/וגם העולה בשבת השמע לחץ להורדה
547קריאה בתורה פרשת עקב קריאה בתורה פרשת עקב בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
548קריאת התורה פרשת עקב קריאת התורה פרשת עקב בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
549קריאת התורה לפרשת עקב קריאת התורה לפרשת עקב בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
558פרשת עקב הקריאה לעליית מוסיף/וגם העולה בשבת השמע לחץ להורדה
559קריאה בתורה פרשת ראה קריאה בתורה פרשת ראה בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
560קריאת התורה פרשת ראה קריאת התורה פרשת ראה בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
561קריאת התורה לפרשת ראה קריאת התורה לפרשת ראה בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
570פרשת ראה הקריאה לעליית מוסיף/וגם העולה בשבת השמע לחץ להורדה
571קריאה בתורה פרשת שופטים קריאה בתורה פרשת שופטים בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
572קריאת התורה פרשת שופטים קריאת התורה פרשת שופטים בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
573קריאת התורה לפרשת שופטים קריאת התורה לפרשת שופטים בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
583קריאה בתורה פרשת כי תצא קריאה בתורה פרשת כי תצא בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
584קריאת התורה פרשת כי תצא קריאת התורה פרשת כי תצא בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
585קריאת התורה לפרשת כי תצא קריאת התורה לפרשת כי תצא בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
595קריאה בתורה פרשת כי תבוא קריאה בתורה פרשת כי תבוא בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
596קריאת התורה פרשת כי תבוא קריאת התורה פרשת כי תבוא בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
597קריאת התורה לפרשת כי תבוא קריאת התורה לפרשת כי תבוא בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
607קריאה בתורה פרשת ניצבים קריאה בתורה פרשת ניצבים בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
608קריאת התורה פרשת ניצבים קריאת התורה פרשת ניצבים בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
609קריאת התורה לפרשת ניצבים קריאת התורה לפרשת ניצבים בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
619קריאה בתורה פרשת וילך קריאה בתורה פרשת וילך בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
620קריאת התורה פרשת וילך קריאת התורה פרשת וילך בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
621קריאת התורה לפרשת וילך קריאת התורה לפרשת וילך בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
631קריאה בתורה פרשת האזינו קריאה בתורה פרשת האזינו בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
632קריאת התורה פרשת האזינו קריאת התורה פרשת האזינו בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
633קריאת התורה לפרשת האזינו קריאת התורה לפרשת האזינו בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
643קריאה בתורה פרשת וזאת הברכה קריאה בתורה פרשת וזאת הברכה בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
644קריאת התורה פרשת וזאת הברכה קריאת התורה פרשת וזאת הברכה בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
645קריאת התורה לפרשת וזאת הברכה קריאת התורה לפרשת וזאת הברכה בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי השמע לחץ להורדה
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏