ויצא- תפילה שלא שבה ריקם!

"משל ונמשל לשבת ויצא" המבארים את דברי רש"י על המילים: "ותקנא רחל באחותה" - קנאה במעשיה הטובים אמרה אילולא שצדקה ממני לא זכתה לבנים... בדרך של משל ונמשל המבארים את השאלה מדוע לקנאות בלאה? מי מונע מרחל לעשות מעשים טובים כמו אחותה?! וביאור נפלא על "כוחה של תפילה" שלא שבה ריקם...

תפילה שלא שבה ריקם!

"וַתְּקַנֵּא רָחֵל בַּאֲחֹתָהּ"


רש"י מבאר על פי מדרש רבה: 
"ותקנא רחל באחותה" - קנאה במעשיה הטובים אמרה אילולא שצדקה ממני לא זכתה לבנים...


נשאלת השאלה:
מה יש לקנאות במעשים טובים של מישהו אחר?! אם היא כל כך רוצה מי מנע ממנה לעשות?! 
 
"משל למה הדבר דומה":

לאחד שיושב במרפסת וצופה לרחוב, והנה הוא רואה את שכנו חוזר מבית הכנסת כשתפילין לראשו וציצית בבגדו והוא צועק לעברו: "היי מויישל'ה... איך אני מקנא בך שאתה הולך לבית הכנסת..." 

מויישל'ה נדהם נושא את עיניו לחברו ושואל: "למה אתה מקנא... תבוא גם אתה?!"...

מי מונע מרחל לעשות מעשים טובים כמו אחותה?!

חז"ל מבארים: 

שהיא קנאה בתפילה של אחותה. 

שהיו הכל אומרים (רש"י בראשית כט, יז) שני בנים לרבקה ושתי בנות ללבן הגדולה לגדול והקטנה לקטן... והייתה בוכה ואומרת: "יהי רצון שלא אפול בגורלו של רשע..."

היא קינאה שאיננה יכולה להתפלל בכזו כוונה עד כדי כך שהתורה מעידה: "ועיני לאה רכות" מבכי של תפילות - לאה אימנו קרעה את השמיים בתפילותיה וזכתה להביא חצי משבטי י-ה...

על תפילה בדבקות כזו אמרה רחל: אילולא שצדקה ממני לא זכתה לבנים... תפילה כזו לא שבה ריקם...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏