ויצא- שלושת התפילות כנגד שלושת הגאולות

"רעיון לפרשת ויצא". מדוע דווקא תפילתו של יעקב רשות?! ביאורו הנפלא של המבי"ט מדבריו בספרו בית אלוקים שער התפילה המשייך כל תפילה לגאולה בתולדות עם ישראל ומהי הדרך להביא את הגאולה העתידית באופן מידי...

שלושת התפילות כנגד שלושת הגאולות

"וַיִּפְגַּע בַּמָּקוֹם וַיָּלֶן שָׁם כִּי בָא הַשֶּׁמֶשׁ וַיִּקַּח מֵאַבְנֵי הַמָּקוֹם וַיָּשֶׂם מְרַאֲשֹׁתָיו וַיִּשְׁכַּב בַּמָּקוֹם הַהוּא"

רש"י מפרש "ויפגע" על פי דברי המדרש: "ורבותינו פירשו לשון תפילה". המילה "ויפגע" הכוונה ל"תפילה", כיוון שיעקב "פגע" במקום בערב - "כי בא השמש" - משויכת לו תפילת ערבית.

"אמר רב יהודה אמר שמואל תפלת ערבית - רבן גמליאל אומר חובה, ר' יהושע אומר רשות. אמר אביי הלכה כדברי האומר חובה, ורבא אמר הלכה כדברי האומר חובה" [מסכת ברכות דף כז:]


מדוע דווקא תפילתו של יעקב רשות?!

המבי"ט כותב בספרו בית אלוקים (בשער התפילה פרק יח'):
 
ולכך אמרו תפלת ערבית רשות, כי זאת הגאולה שאנו מקוים היא רשות בידינו בכל יום אם בקולו תשמעו (אין לגלות הזו זמן קצוב אם רק נרצה נוכל להיגאל ברגע אחד של חזרה בתשובה...) 

מה שלא היה כן בגאולת מצרים שנאמר בפירוש זמן הגלות ארבע מאות שנה, וגלות בבל שבעים שנה (שבשניהם אין תלות של חזרה בתשובה אלא הגאולה תלויה במכסת השנים), ונאמר להם: בנו בתים ושבו ונטעו כרמים ואכלו פרים, 

כלומר: כי אין לכם תקוה לצאת מן הגלות עד תשלום השבעים שנה, אבל גלותנו הוא ארוך מצד וקצר מצד, הקיצור הוא שכל זמן שנחזור בתשובה לפניו ונשמע בקולו יגאל אותנו, כי מזמן החורבן היו מצפים לגאולה מפני שהייתה בידם במה שישובו בתשובה, ולכך נסתם הקץ לדניאל ולא נתפרש, כי לא היה אלא כשלא ישובו מעצמם, אבל אם ישובו מעצמם בכל יום יהיו מובטחים שיבוא הגואל. 

כמו שאמר אליהו (פרק חלק) היום אם בקולו תשמעו, ובהגיע זמן הקץ (שם) אם לא יחזרו בתשובה מעצמם יעמיד עליהם מלך עז וקשה שיגזור גזירות עד שיחזרו בתשובה שלמה... יוצא איפה, ששלושת התפילות כנגד שלושת הגאולות:

שחרית - גאולת מצרים שנאמר בפירוש שזמן הגלות ארבע מאות שנה.

מנחה - גאולה מגלות בבל שצריכה להיות שבעים שנה

ערבית - גאולה עתידית ללא תלות בזמן אלא ברגע שנשמע בקול ה' - נחזור בתשובה - ניגאל מיד


אם כך מובן מדוע תפילת ערבית רשות - הגאולה תלויה אך ורק בנו אם נעשה מאמץ משותף ניגאל מיד...

לכן נבחר יעקב לתקן את תפילת ערבית שמי לנו גדול מיעקב שעל אף כל הייסורים והימצאותו בבית לבן הארמי ש"ביקש לעקור את הכל" הצליח להישאר באמונתו ולקוות לגאולתו ולחזרתו לארץ ישראל.

גאולתנו תלויה בתשובה, מה שלא היה בגאולות הקודמות (שהיה להן זמן קצוב...) הבה נלמד מיעקב להחזיק באמונתנו ולהתפלל שיחזרו כל עם ישראל בתשובה ויבוא לציון גואל במהרה בימנו. אמן.© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏