ויצא- ה' רוצה לדבר איתך!

"מדרש לפרשת ויצא". "משל ונמשל" המבארים כיצד הקב"ה מפנה את תשומת הלב שלנו למה שהוא רוצה לומר לנו... לא פעם אדם במצוקה מרגיש שהכול חסום לפניו - מרגיש הוא בחושך מוחלט! עליו לדעת: הקב"ה מחשיך הכול, בשביל לדבר איתך!!!...

ה' רוצה לדבר איתך!

"וַיִּפְגַּע בַּמָּקוֹם וַיָּלֶן שָׁם, כִּי-בָא הַשֶּׁמֶשׁ"

ליעקב אין מנוחה אפילו לרגע אחד:
מבטן עשיו מתנכל לו, אליפז מרושש אותו לגמרי, לבן מחליף את משכורתו ואת נשותיו
המפגש עם עשיו כרוך בפחד ותכנון, דינה נחטפת מביתו, יוסף נאבד ממנו...


מדרש רבה (בראשית פרשה סח',י') מבאר:

 "כי בא השמש" - רבנן אמרי: מלמד שהשקיע הקב"ה גלגל חמה שלא בעונתה, בשביל לדבר עם יעקב אבינו בצינעה. משל למה הדבר דומה:

לאוהבו של מלך שבא אצלו לפרקים, אמר המלך: כבו את הנרות, כבו הפנסין, שאני מבקש לדבר עם אוהבי בצנעה. 


כך הוא הנמשל:

הקב"ה השקיע  גלגל חמה שלא בעונתה, בשביל לדבר עם יעקב אבינו בצנעה...הרמב"ן בפתיחה לספר שמות מביא: 
מה שקרה לאבות ומה שהיה להם זה ציור דברים למה שיקרה לבניהם - כשם שיעקב נרדף כך עם ישראל יירדף ולא תהיה להם מנוחה...

לא פעם אדם במצוקה מרגיש שהכול חסום לפניו - מרגיש הוא בחושך מוחלט! 

עליו לדעת: הקב"ה השקיע  גלגל חמה שלא בעונתה, בשביל לדבר איתך... 

אומר הקב"ה: כבו את הנרות, כבו הפנסין, שאני מבקש לדבר עם אוהבי בצנעה... 


כמה לקח חשוב יש ללמוד מיעקב שאנו נקראים עם ישראל על שמו, גם במצבים שנראה לנו שהחושך השתלט יש לדעת שזה כי הקב"ה רוצה שנעצור הכול ונקשיב למה שיש לו לומר לנו...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏