ויצא- מה לעשות כדי להיות מאושר?

"סיפור לפרשת ויצא". הגורם לאושר - האם זה הכסף?! והלא ראינו הרבה עשירים והם אינם מאושרים... הנכסים?! חז"ל כבר אמרו במסכת אבות: "מרבה נכסים מרבה דאגה" אז מה הוא הדבר הנכסף שמביא לאושר?" סיפור על הלקח שלימדה אם את בנה בטרם נהיה למלך!...

מה לעשות כדי להיות מאושר?

"ויחלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה"

החלום הגדול ביותר של האדם הוא להיות מאושר... אבל איך נהיים מאושרים?!


חז"ל מלמדים אותנו מיעקב אבינו:

להיות מאושר ניתן רק במצב אחד "סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה" כשהאדם שמוצב כאן בארץ ראשו מגיע לשמיים - כל כולו מלא ביטחון בה' - אביו שבשמים...

שום דאגה לא תשבור ביטחון בהקב"ה  אדם שבטוח שהכול מאת ה' אין בלבו דאגות - הוא מאושר!


בספר מעיין השבוע מביא "סיפור לפרשת ויצא" לאמא שהעבירה שיעור לבנה המלך:

מסופר שהתמנה בנו הצעיר של מלך פרס ליורש במקום אביו שנפטר, קראה לו אימו לשיחה. היא הסבירה לו את החשיבות שבעשיית משתה לכבוד הכתרתו, והבן אמר לאימו: "כל שתבקשי אעשה!"

האם ביקשה ממנו לערוך סעודה כיד הלך ולהוציא כרוז שכל מי שמאושר מוזמן למסיבה...

וכך היה המלך הטרי הוציא כרוז שקורא לכל המאושרים במדינה להגיע למסיבה שעורך המלך החדש...

המסיבה התחילה בזמן אך אף אחד לא הגיע... השעות עוברות והנסיך הצעיר חשב לתומו שכשל כמלך...

בנקודת השבר הזו הגיעה אליו אימו ואמרה לו:

"בני אל תחשוב שתהפוך את העולם מלא הפגעים הזה - אין אדם מאושר!"

זהו הלקח שרציתי ללמדך בטרם תהיה מלך!...

האם זה נכון?! וודאי שלא! הרלב"ג ז"ל השמיענו את הסוד הטמון בהבטחת הקב"ה ליעקב אבינו:

"הנה אנוכי עימך - ושמרתיך בכל אשר תלך!"

אם אתה מרגיש שה' עימך  - ממילא הוא שומר אותך בכל אשר תלך... 

ואדם זה הוא המאושר: "אשרי האיש אשר יבטח בה' והיה ה' מבטחו"© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏