ויצא- "איך להוכיח את השני?"

"משל ונמשל פרשת ויצא". "כיצד צריכים להוכיח בן אדם?" "אם יש לי משהו להוכיח את השני כיצד עלי לעשות זאת?": אם אתה רוצה להוכיח בן אדם - רק תגיד לו מילה טובה בהתחלה ואחר כך תגיד מה שבא לך...

"איך להוכיח את השני?"

"אחי מאין אתם?..."

בא יעקב לחרן לבאר המים ורואה את הרועים עומדים ואבן גדולה על פי הבאר (היו רמאים ופחדו שמישהו מהם ימכור מים לאחרים לכן שמו אבן גדולה שלא יוכלו לפתוח רק אם כולם נמצאים...)

שואל אותם יעקב: "אחי מאין אתם... ויאמר הן עוד היום גדול, לא עת האסף המקנה. השקו הצאן ולכו רעו... ויאמרו לא נוכל עד אשר יאספו כל העדרים וכללו האבן מעל פי הבאר והשקינו הצאן". 


מפרש רש"י:
שהוא הוכיח אותם "אם שכירי יום אתם - לא השלמתם פעולת היום (ואתם גזלנים) ואם הבהמות הן שלכם - אף על פי כן לא עת האסף המקנה (אז אתם סתם פרזיטים לכו לעבודתכם!)


הרב מפונוביץ שאל: משל למה הדבר דומה?
 
נדמיין לעצמינו אחד שמגיע לתחנת מוניות. 

הוא רואה את כל הנהגים יושבים משחקים שש בש ושואל: "מה אתם עושים כאן? אם אתם שכירים על המונית של הבוס - אתם גזלנים!!! 

ואם זו המונית שלכם- אתם פרזיטים לכו לעבודה!!!" 

ספק אם אותו אחד יצא משם חי... ויעקב הצליח לצאת מזה בשלום. הכיצד?!


מבאר הרב:

לקח גדול מלמדנו יעקב: אם אתה רוצה להוכיח בן אדם - רק תגיד לו מילה טובה בהתחלה ואחר כך תגיד מה שבא לך. 

וזהו שאומר להם יעקב "אחי מאין אתם?..."


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏