ויצא- כל אחד צריך למצות את ייעודו

"סיפור לשבת ויצא". "אין דנים את האדם אלא לפי מעשיו" אין הכוונה לפי מה שעשית אלא לפי מה שהיית יכול לעשות. סיפור יפה המובא על ר' זושא מאניפולי הבא ללמדנו שכל אחד צריך למצות את ייעודו בעולם הזה...

כל אחד צריך למצות את ייעודו

"עולים ויורדים בו"

הגמרא (במסכת חולין צא.) מביאה: שמלאכי השרת העולים בסולם יעקב ראו דמות דיוקנו של יעקב בכיסא הכבוד, ויורדים למטה ורואים אותה צורה. 

בדקו לראות האם הוא כדיוקנו של יעקב בשמים ולאמת את אשר רואות עיניהם...  מבארים חז"ל בדרך צחות: 

בא הדבר ללמדנו שכל אחד צריך למצות את ייעודו.

לא מבקשים ממך להיות הרמב"ם או שמואל הנביא בסך הכל תנסה להגיע למיצוי יכולותיך. "אין דנים את האדם אלא לפי מעשיו" אין הכוונה לפי מה שעשית אלא לפי מה שהיית יכול לעשות:
היה ועשית מעבר למצופה ממך, הרי ששכרך גדול בהרבה...

סיפור יפה המובא על ר' זושא מאניפולי: 

 ר' זושא מאנפולי היה צדיק גדול ונדד בעולם כולו עקב גלות שגזר על עצמו. 

סמוך לפטירתו פנה לתלמידיו ואמר: "בעולם הבא לא ישאלוני 'למה לא היית משה רבנו?!' לא בשביל להיות משה רבנו באתי לעולם. 

ומה גם שיש לי המון תירוצים למה לא הייתי משה רבנו... 

אלא בוודאי ישאלוני 'למה לא היית זושא?!' - ועל זה לא אדע מה לענות"...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏