תולדות- "וורטים לפרשת תולדות"

"פרשת השבוע תולדות וורטים". האם יעקב אבינו שיקר לאביו יצחק?! כיצד מוודא יצחק שיעקב עומד לפניו? מה הפלא בכך שיצחק מזהה את קולו של יעקב אך מבין שהידיים ידי עשיו?! ועוד, אם יצחק רואה שהדברים לא תואמים (הקול והידיים) מדוע אם כן ברכו?! ביאורים נפלאים ממדרשי חז"ל ורעיון נפלא ל"שבת תולדות וחודש כסלו"

"וורטים קצרים לפרשת תולדות"

 

"אנוכי עשיו בכורך"

 

נשאלת השאלה:

כיצד העיז יעקב אבינו לשקר לאביו ולומר "אנוכי עשיו בכורך?!"

 

מבארים חז"ל:

יעקב אמר כך: "אנכי, עשיו בכורך" כלומר: "אנוכי (הוא הניצב לפניך. אך) עשיו בכורך"

 

אם כן, עדיין קשה:

כשאמר יעקב "אנכי, עשיו בכורך" זה ברור, אך כיצד אמר "עשיתי כאשר דיברת אלי?" הרי יצחק לא ביקש ממנו שום דבר וזהו שקר.

 

מבארים המפרשים:

אלא אמר "עשיתי כאשר דיברת אלי" בעניין כיבוד אם - ושמעתי בקולה של אימא!...

 

--------------------------------------------------------------------- 


 

"ותכהינה עיניו מראות"

 

הקב"ה ברוב טובו ברא את האדם עם חמשת החושים (ראייה, מישוש, שמיעה, טעם וריחבאופן כזה שכאשר חוש אחד נפגע - יתר החושים מתחזקים על מנת לאפשר למוגבל לפצות על החוסר.

מכיוון שהראייה  של יצחק אבינו נפגעה – "ותכהינה עיניו מראות" ולכן הפעיל את הארבעה האחרים:

מישוש –"גשה נא ואמושך בני"

שמיעה –"הקול קול יעקב"

טעם –"הגישה לי ואוכלה"

ריח –"וירח את ריח בגדיו."

ולאחר שהסיק מכל הארבע שזהו אכן עשיו מיד - ויברכהו...

 

 --------------------------------------------------------------------------

 

 

"הקול קול יעקב - והידיים ידי עשיו"

 

נשאלת השאלה:

מה הפלא בכך שיצחק מזהה את קולו של יעקב אך מבין שהידיים ידי עשיו?! ועוד, אם יצחק רואה שהדברים לא תואמים (הקול והידיים) מדוע אם כן ברכו?!

 

מתרצים:

עשיו חשד שיעקב יבוא וינסה לקחת את הברכות ממנו. הוא יעץ תחבולה שתבטיח את הברכות לעצמו ואם יעקב ינסה הוא לא יצליח...

מה עשה? הוא ניגש לאביו ושיתף אותו בחשש שיעקב יבוא וייטול את הברכות והוא מציע רעיון:

הוא אומר לאביו: "אבא כשאני יגיע אני יעשה את הקול של יעקב, כיוון שאם יעקב ינסה לרמות אותך הרי שהוא יחקה את הקול שלי... ואתה אבא, כדי לוודאות שזה אני עשיו ולא יעקב פשוט תמשש את הידיים"...

מה שהרס את התוכנית הייתה העובדה שיעקב בתמימותו, לא ניסה לחכות את קולו של עשיו אלא השתמש בקולו הרגיל...

 

ולכן שיעקב מגיע ומדבר בקולו, יצחק מבין שזהו עשיו המחקה את קולו של אחיו יעקב... כדי לאשש את המסקנה הוא ממשש את ידיו וקובע בוודאות: "הקול קול יעקב - והידיים ידי עשיו!" ומיד מברך את יעקב!

"רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום"...

 

 

-----------------------------------------------------------------------

 

 

"הקול קול יעקב - והידיים ידי עשיו"

 

קול ללא האות ו' - לרמוז שאם יש התרופפות בקול אז גוברת ידו של עשיו...

 

לצערנו, יש אנשים שבלהשמיע את דעתם על עניין הצדקה הם מספר 1. הם מסבירים את החשיבות של נתינה ועזרה לזולת...

אך שמבקשים מהם לתת כבר כאן מתגלה אישיותם במלוא הדרה: ידם קפוצה לכל עני, אינם תורמים מאומה מעצמם לחברה וכל מה שהם מטיפים לו נגוז...

 

זהו שאומר יצחק:  "הקול קול יעקב - והידיים ידי עשיו" - שהקול (הדיבורים על צדקה...) אצלם הוא טוב אך כשמגיעים לצדקה - הידיים הם ידי עשיו...

 

אנו נמצאים בפתיחתו של חודש כסלו שמעתי מפי הרב פינחס קזיוף שליט"א:

ניתן לחלק את המילה כסלו לשניים: כסלו = כיס + לב 

יש אנשים שיש להם לב לתת אך אין להם כיס (אין להם את היכולת לכך כיסם ריק הוא)

ויש אנשים שיש להם כיס (עשירים הם) אך אין להם לב לתת...

 

נברך שה' ייתן לנו את שני הדברים הללו גם יחד ויחדש עלינו את החודש "כסלו" לטובה ולברכה...

 


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏