חנוכה- כוחם של בנים

"חנוכה חידוש". "בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול". מי היה כהן גדול - מתתיהו או יוחנן? הבן מזכה את אביו עד להיכן?! רעיון יפה ממשנה המפורשת על דרך צחות ומביאה להכרה שהבן של הנפטר יכול לרוממו גבוה גבוה...

"כוחם של בנים"


"בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול"

 

לכאורה לא ברור מי היה כהן גדול - מתתיהו או יוחנן? 


אם נפסק ונטעים כך: "בימי מתתיהו בן יוחנן, (שהיה) כהן גדול" הרי שמתתיהו הוא הכהן הגדול. 


אך אם נפסק זאת כך: "בימי מתתיהו בן (של) - יוחנן כהן גדול" הרי שיוחנן הוא הכהן גדול?

 

אפשר לומר זאת כפי שהתורה אומרת: "שמן זית זך". אנחנו מבינים שה"זך" הולך על השמן שהוא זך. ואם כך, אז כהן גדול הולך על מתתיהו.


אבל האבן עזרא בפירושו מביא שהכוונה על הזית שהוא זך, שמן מזית שהוא זך (=הזיתים שבראשי האילנות שמקבלים הרבה שמש) לפי זה, יוחנן היה הכהן הגדול ומתתיהו היה הבן שלו?!

 

שאלה:

הרי ידוע שיוחנן הפך להיות צדוקי, שהתווכח עם החכמים האם מקטירים את הקטורת בחוץ ואח"כ נכנסים איתה לקודש הקדשים, או שדווקא בקודש הקדשים מקטירים אותה ע"פ הפסוק "כי בענן אראה על הכפורת".


חכמים סברו שכבר צריכים להיראות עם הקטורת, ולכן צריך להכינה בחוץ על הגחלים ורק אח"כ להיכנס עימה לפני ולפנים. 


והוא סבר ההפך ונידו אותו.


ואם באמת זהו אותו יוחנן הצדוקי, אם כך למה זכה שיאמרו אותו בחנוכה ועוד על הנס?

 

ומסבירים זאת

על פי משנה של חנווני ששם נרו מחוץ לפסז', ועבר גמל טעון פשתן ונשרף הפשתן. 


חכמים מחייבים את החנווני ור' יהודה פוטר באם הנר היה - נר חנוכה. 

כיון שנר חנוכה זו חובה, והיה לבעל הגמל להיזהר ולשמור את הגמל לכן חייב.
מסבירים את המשנה בדרך צחות: 


חנווני = (אותיות) יוחנן, ששם נר בחוץ = שהיה מקטיר את הקטורת בחוץ ונכנס לקודש הקדשים. חכמים מחייבים, כיון שלא כך התכוונה התורה. 


ור' יהודה פוטר בנר חנוכה - יהודה המכבי, שהיה נכדו ועשה הצלה גדולה בחנוכה, פטר את יוחנן מהגיהינום וזכה שכתבו את שמו. כיון ש"ברא, מזכה אבוה" - הבן בכוחו לזכות את אביו.

 

יהודה הצליח בכוח הנחישות להציל את כלל עם ישראל להציל גם את אביו...

 

רואים כמה לבנים יש כוח להציל את האבא כשאומרים קדיש או בדבר טוב שהם עושים...

 

חנוכה שמח!
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏