תולדות- "איך לוקחים אחריות?"

"חידוש לפרשת תולדות". רבקה קצה בנפשה ואמרה: "אם כן, למה זה אנכי?!" ומה הוביל אותה לרוץ לבית המדרש: "ותלך לדרוש את ה'"?!... רבקה אימנו מלמדת אותנו כיצד על מנהיג לעשות בדק בית... "איך לקחת אחריות?" ו"מהי המשמעות של המילה אחריות?" מבית מדרשה של רבקה אימנו...

איך לוקחים אחריות?

 

"אם כן, למה זה אנכיותלך לדרוש את ה'"

 

רבקה נכנסת ללחץ בשעה שהיא רואה שמצד אחד יש משיכה לעובר לבתי כנסיות ומאידך גם לעבודה זרה.

 

מה היה חששה של רבקה? עד שאמרה "למה זה אנכי?!"

 

יש המפרשים שרבקה (שעדיין לא יודעת שמדובר בתאומים) יכלה לשמוח עם העובדה שיש לה בן צדיק ואף לחיות עם הגזירה שיש לה בן רשע. אך עם בן הפכפך שכזה: מתאווה לעבודה זרה וגם לבית המדרש היא מעדיפה למות...

 

ביאור נוסף:

ישנו כלל: "ולד ירך אמו" -  כל הרצונות של האם באות לידי ביטוי בעובר.

דוגמה פשוטה לזה היא בתזונה של הם במידה והיא מתאווה למשהו מסוים ואינה מקבלת נראה הדבר על גופו של התינוק (זו אגב הסיבה שבהריון חוששים לרצונותיה של האם ואפילו ביום הכיפורים).

זאת אומרת: כשהיא מתאווה למשהו התינוק רוצה זאת!

 

חששה שרבקה אימנו, שמא הרצון של העובר שבבטנה לצאת בבית עבודה זרה בא ממנה, ואולי יש בה פגם כל שהוא מבית אביה. היא מסיקה מיד ואומרת "אם כן למה זה אנכיהיא לא חושבת פעמיים ומיד עושה בדק בית פנימי: "ותלך לדרוש את ה'" ורצה לבית המדרש של שם ועבר לקבל הכוונה...

 

רבקה אימנו תלתה בעצמה - היא לקחה אחריות!

 

המילה: "אחריות" מבטאת באותיותיה רעיון נפלא המגדיר את המשמעות של האחריות:

 

אחריות - היא מתחילה באות א' ומסתיימת באות ת', לומר שכלוקח מאן דהוא אחריות היא צריכה להיות כוללת מא-ת מההתחלה ועד הסוף.

 

אם נפרק את המילה "אחריות" נקבל משמעות לקיחת האחריות בשלבים:

 

א - אני. ראשית כל אני צריך לקחת אחריות על עצמי כשלב ראשון ובסיסי

אח - לאחר שלקחתי אחריות על עצמי אני יכול לקחת אחריות על אחי הכוונה למעגל הקרוב אלי - משפחה

אחר - השלב הבא באחריות הוא לקיחת אחריות על האחר - והכוונה היא לכל אדם מעבר למשפחה

אחרי - ברגע שלקחתי אחריות על שלשת המעגלים הראשונים אני יכול להוביל אחרי גם קהילה, עיר ומדינה... 

אחריו -אמונה. כדי לתת משמעות לאחריות יש להוביל אחר הקב"ה ולבסס את הדרך על פי האמונה בבורא עולם

 לאחר כל אלה ניתן לומר שיש כאן – אחריות.

 

יוצא אם כן, שיש חשיבות לסדר ומהלך קבלת האחריות: אדם לא יכול להיות אחראי על אחר לפני שהוא אחראי על עצמו ובטח על קהילה או עם...

 

רבקה אימנו מלמדת אותנו איך "אימא של כלל ישראל" אמורה להתמודד עם בעיות של בניה. היא לא מחפשת אשמים ו"זורקת אחריות", היא עושה בדק בית רוחני על מנת למצוא את שורש הבעיה ורצה "לדרוש את ה'..."© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏