ויצא- "מהו הסוד לעושר"?

"משל קצר לפרשת ויצא". הקב"ה דואג ונותן לכל אחד פרנסתו משמים, לעיתים קורה והאחד משיג גבול רעהו ופוגע בפרנסת חברו. למרות שהלה ביקש ממנו שאל יפגע בו ובפרנסתו. זה שלא צרה עינו במה שחברו "לוקח" ממנו מקבל מה' כפל כפליים...

"מהו הסוד לעושר?"


"כי ראיתי את כל אשר לבן עשה לך" (לא',יב')

 

למרות כל ניסיונותיו של לבן הארמי לקחת את אשר ליעקב אבינו, מתברר לבסוף שיעקב רק הולך ומתעשר... "מהו הסוד לעושר?"


איך מצליח יעקב לקבל שפע בלתי פוסק למרות ניסיונותיו של לבן?!החפץ חיים המשיל משל למה הדבר דומה:

 

לאדם אחד שחילק מנות מזון לכל אחד מבניו. 


חטף אחד מהבנים את מנת אחיו. 


הלך הבן הנגזל אל אביו ואמר לו: "אבא ביקשתי ממנו שיחזיר לי את חלקי, אולם הוא מסרב, יודע אני שאינך רוצה שאריב עמו ואקח ממנו בכוח את חלקי, על כן, בבקשה ממך, תן לי מנה אחרת"...


כששמע האב את דברי בנו, נשקו על מצחו ובנוסף נתן לו מנה אחרת גדולה יותר ויפה ואמר לו: "בני, מצאת חן בעיני  במידותיך הטובות. 


אחיך שחטף, בסעודה הבאה לא אתן לו כלל, ואילו לך אתן כפליים..."
וכך הוא הנמשל:

 

הקב"ה דואג ונותן לכל אחד פרנסתו משמים, לעתים קורה והאחד משיג גבול רעהו ופוגע בפרנסת חברו. 


למרות שהלה ביקש ממנו שאל יפגע בו ובפרנסתו.

 

אך משרואה הנפגע את חברו, פונה הוא להקב"ה שייתן לו ממקור אחר כי אין הוא מעוניין לריב עם רעהו


בוודאי שבקשה זו תמצא חן בעיני ה' וייתן לו פרנסתו בכפל כפליים...

 

יעקב לא חיפש מה לבן לקח הוא ביקש מה' שפשוט ייתן לו... וקיבל עושר לרוב...

(וקראת לשבת עונג)
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏