ויצא- שיעור באמונה וביטחון

"סיפור על ביטחון". כאשר דורשי רשומות מצאו רמז בראשי תיבות של הפסוק הפותח את הפרשה המגוללים בתמצית את דברי המדרש הללו... "סיפור לחיזוק האמונה והביטחון" לפרשת ויצא...

שיעור באמונה וביטחון


"ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה "

 

שאליפז בן עשיו היה תלמידו של יעקב. וכשיצא יעקב את העיר קיבל אליפז הוראה מאביו עשיו להרוג את יעקב. 


אליפז רדף אחרי יעקב להרגו במצות אביו, אך חשש, הכיצד יהרוג את רבו?!. 


יעקב נתן לו פתרון: שייקח את כל רכושו, כך "כביכול" יהרגו, כיוון שעני חשוב כמת כך נשאר יעקב עם המקל לבדו שנאמר: "כי במקלי עברתי את הירדן הזה".

 


דורשי רשומות מצאו רמז בראשי תיבות של הפסוק על דברי המדרש הללו:

 

ויצא יעקב צדיק אז     ישא עשיו קולו בבכי     מיד בא אליפז רשע     שהוא בן עשיו     

 

וייתן יעקב לו כל     חפציו רק נשאר המקל...

 


שאלה:

כיצד חשב יעקב אבינו להסתדר עם השידוך המיוחל בשעה שקודמו אליעזר עבד אברהם בא "וכל טוב אדוניו בידו"?!

 

תשובה:

מכאן נוכל להבין מה הייתה מידת ביטחונו של יעקב בהקב"ה שידאג לו לכל חסרונו ואף לשידוך...


הוא סב על עקבותיו אלא נכנס לבית מדרשו של שם ולמד 14 שנה מתוך תחושת ביטחון שה' ידאג לכל מחסורו. וכך היה...

 


סיפור נפלא המתאר מהו ביטחון אמתי:

 

בשעת לילה מאוחרת מסר ר' חיים מוולאז'ין לתלמידיו שיעור בענייני בטחון בה'.

לפתע עצר את השיעור ושאל: "מי שהוא מכם יודע לומר לי מהי השעה כעת?" 


מכיוון שלאף אחד מן התלמידים לא היה שעון, נאלץ הרב להמשיך את שיעורו.  


במהלך השיעור  פנה ר' חיים לתלמידיו ואמר: "סבור אני שעדיין לא רכשנו בליבנו בטחון אמיתי, שאם אכן היה לנו כזה, היו שולחים לנו כבר מן השמים שעון, ואפילו שעון זהב..."


לפתע, נכנס לחדר חייל רוסי. 


הוא הסתכל לכל עבר, פנה לר' חיים ואמר: "כבוד הרב, יהודי אני, חייל יהודי בין המון חיילים גויים, ומפחד אני שמא יגנבו אלו, ממני את שעון הזהב שקיבלתי במתנה מאבא שלי - שעון יקר מאוד!...


החייל הושיט את השעון לרב ואמר לו: "קח כבוד הרב את השעון במתנה!


אני מעדיף שמישהו יהודי רם מעלה ישתמש בו מאשר שיגנב ע"י גויים שפלים ורמאים..." סיים את דבריו ויצא כלעומת שבא...

 

זהו השיעור הטוב ביותר שיש באמונה וביטחון בה' יתברך...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏