ויצא- ביטחון מלא בה' מניב תוצאות!

"פרשת ויצא -סיפור חסידי". "סיפור על הבעל שם טוב" לפרשת ויצא בנושא ביטחון בה', המבאר שכאשר לאדם יש ביטחון בהקב"ה במלואו ללא שום פשרות, ידיעה ברורה שה' תמיד דואג לו... הרי שהקב"ה אכן ידאג לכל מחסורו.. ותשועת ה' כהרף עין...

ביטחון מלא בה' מניב תוצאות!


"ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה" (כח',י')


מובא במדרש:

כשיצא יעקב מבאר שבע  אמר: "אשא עיני אל ההרים מאין יבוא עזרי". 


אליעזר, כשהלך למצוא כלה ליצחק, לקח עמו עשרה גמלים מלאים כל טוב, ואני אין לי לא נזם ולא צמיד. 


וכי בשל כך אאבד את בטחוני בבוראי? "עזרי מעם ה' עושה שמים וארץ"!
"סיפור על הבעל שם טוב בנושא ביטחון בה'" שמביא הרב רובינשטיין בספרו:

 

הבעל שם טוב רצה ללמד את חסידיו מהו ביטחון בה', וביקש מהם לנסוע לכפר הסמוך לביתו של המוכסן ר' יחזקאל. 


מיד נסעו החסידים לביתו של ר' יחזקאל המוכסן וביקשו ללון בביתו.


קיבלם המוכסן בסבר פנים יפות ולאחר תפילת ערבית סעדו את ליבם וישבו ללמוד.
בשעת לילה מאוחרת הגיע שוטר לבית המוכסן, ובמקל עבה שבידו הכה שלוש פעמים על הדלת והלך לו.


תמהו החסידים לפשר הדבר אולם מיד חזרו לתלמודם, והמוכסן יושב אתם שומע דברי תורה מפיהם, והוא שמח וטוב לב.


לאחר חצי שעה שוב נשמעו הדפיקות מהשוטר והלה שוב הלך לו.


תמהו החסידים על פשר התנהגותו של השוטר, ושאלו את המוכסן: "מה הוא מבקש"?


"זוהי תזכורת מאדון הכפר שעלי לשלם את השכירות ובמידה ולא אשלם ישליכו אותי ואת משפחתי לבית האסורים".


"ומדוע אינך משלם לו?, הרי לפי מראה פניך נראה כי הכסף מצוי בידך?"


"לא כן הדבר, אין בכיסי ולו פרוטה שחוקה, אולם בטוח אני כי יזמין לי הבורא יתברך את הכסף במועדו. עד המועד נשארו לי עוד שלוש שעות"...


כשעבר הזמן, לבש המוכסן את מעילו, חבש את כובעו ונפרד מהחסידים לשלום, באמרו שהוא בדרכו לשלם לאדון הכפר את השכירות.


"האם יש לך כבר את מלוא הסכום"? שאלו החסידים.


"עדיין אין לי אף פרוטה, אך סמוך אני ובטוח כי עד שאגיע לבית האדון, ירחם עלי ה' וייתן לי כל צרכי..."


עמדו החסידים בפתח ביתו של המוכסן והביטו כיצד מתרחק הוא לאיטו.


לפתע נעצרה עגלת סוסים ליד המוכסן והעגלון פתח עמו בדברים, ולאחר זמן מה הושיט הוא למוכסן מעטפה, האיץ בסוסים ונסע.


מיהרו החסידים לשאול את המוכסן לפשר הדבר.


כפי שאמרתי לכם - השיב המוכסן - זימן לי ה' קונה לכל השיכר שאייצר, בעזרת ה' בחורף הבא...


ובנוסף שילם לי את כל הכסף מראש...


המה ראו כן תמהו....
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏