תולדות- לצאת בשלום מגרר זה נס!

" משל קצר לפרשת תולדות". אבימלך מלך גרר, אחוזת מרעהו ופיכול שר הצבא שלו באים אל יצחק ואומרים לו: "וכאשר עשינו עמך רק טוב ונשלחך בשלום..." האומנם?! "משל ונמשל לשבת תולדות" המבארים את כוונתם...

 לצאת בשלום מגרר זה נס!

 

"אם תעשה עמנו רעה כאשר לא נגענוך" 

 

נשאלת השאלה:

מה ראו אבימלך וחבורתו להתפאר בעצמם שלא נגעו ביצחק אבינו ועוד שלחוהו בשלום?!

 

מדרש רבה מבאר את הפסוק הזה במשל למה הדבר דומה:

 
אריה שטרף טרף ונתקעה עצם בגרונו. יצא האריה בהצהרה לכל חיות היער: "כל מי שיבוא ויוציא העצם מגרוני, אתן לו שכרו כיאה למלך החיות ביד רחבה".

 

לשמע הקריאה הגיע בזריזות עוף הנקרא: "הקורא המצרי", אשר לו מקור ארוך ודק, ביקש העוף מהאר"י לפתוח את פיו, הכניס בזריזות את מקורו הארוך ללוע האריה, תפס העצם והוציאה! האריה נשם לרווחה...

 

המתין הקורא בסבלנות להוראת הלך בדבר שכרו, ושראה שהאריה מתעלם העיז וביקש את שכרו מהאריה.

 

אמר לו האריה בנהימה מפחידה: "לך וספר לכל חיות היער שנכנסת ללוע הארי ויצאת ממנו בשלום... וכי יש לך שכר גדול מזה?!"

 

יצא הקורא המצרי כלעומת שבא... 

(הסיפור מאגדות חז"ל בשם ר' יהושע בן חנניה)

 

כן הוא הנמשל:

 

אבימלך מלך גרר, אחוזת מרעהו ופיכול שר הצבא שלו באים אל יצחק ומסבירים לו:

שזה לא מובן מאליו להגיע לגרר = לוע הארי ולצאת בשלום...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏