תולדות- הרחק מחבר רע!

"רעיון לפרשת תולדות". כשרבקה עברה ליד בית עבודה זרה מי היה מונע מעשיו הרשע לצאת?! ועוד, תינוק במעי אמו, המלאך בא ומלמד אותו את כל התורה כולה! וכי חשב יעקב שבבית המדרש ילמד יותר מאשר עם המלאך, שכל כך רצה לצאת כשעברה בבית המדרש?! תשובתו הנפלאה של החתם סופר...

הרחק מחבר רע!

 

"ויתרוצצו הבנים בקרבה"


פירש רש"י:

כשהייתה עוברת רבקה לפני בית מדרשם של שם ועבר, היה יעקב מבקש לצאת וכשהייתה עוברת לפני פתחה של בית עבודה זרה, היה מבקש עשו לצאת.

 

בספר "וקראת לשבת עונג" מובאת שאלה:


ר' יחזקאל מקוזמיר שאל פעם את תלמידיו: כשעברה רבקה ליד בית המדרש היה עשו חוסם את יעקב, שהיה עשו הבכור. אולם, כשעברה ליד בית עבודה זרה מי היה מונע זאת מעשו?

 

אלא, היה מוכן עשו לוותר על העבודה זרה שלו, ובלבד שלא יגיע יעקב לבית המדרש...

 


וכן, שאל החת"ם סופר:

תינוק במעי אמו, המלאך בא ומלמד אותו את כל התורה כולה!

וכי חשב יעקב שבבית המדרש ילמד יותר מאשר עם המלאך, שכל כך רצה לצאת כשעברה בבית המדרש?!


אלא, אמנם יעקב למד תורה עם המלאך, אך שהה במחיצתו של עשו הרשע... ולכן, העדיף לצאת וללמוד בית המדרש.

 

מכאן אנו למדים, כמה להתרחק מחבר רע...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏