חיי שרה- הילדים לומדים מהאימא!

"מדרש לפרשת חיי שרה" ביאורו של הגאון ר' שפירא מלובלין זצ"ל על שני ההפכים שבין ביאור רש"י למדרש חז"ל באישיותה של קטורה. רש"י: זו הגר על שנאים מעשיה כקטורת במדרש מופיע: קטורה- שהייתה מקטרת לעבודה זרה הייתכן?! הילדים מעידים מי זו אימא שלהם...

  הילדים לומדים מהאימא!

 

"ויוסף אברהם ויקח אישה ושמה קטורה"

 

מבאר רש"י: זו הגר על שנאים מעשיה כקטורת.

דבר אחר: קשרה עצמה באברהם ולא הייתה עם אף אחד אחר.

 

במדרש מופיע דבר נוסף:

קטורה- שהייתה מקטרת לעבודה זרה

 

הגמרא (במסכת זבחים סב:) מביאה  סיפור:

בני אחותו של ר' טרפון היו יושבים לפניו. ר' טרפון קרא פסוק בתורה: "ויוסף אברהם וייקח אישה ושמה יוחני".

תקנו אותו האחיינים ואמרו: "קטורה כתוב?!"

אמר להם הדוד ר' טרפון "בני קטורה".

עד כאן הדו שיח ביניהם.

 

ושואל הגאון ר' שפירא מלובלין:

מה זה?! מה היה כאן?!


מתרץ הגאון:

שתי האפשרויות המובאות ברש"י יכולות להתקיים ביחד: נאים מעשיה וגם קשרה את עצמה עם אברהם. אבל לומר שנאים מעשיה והיא מקטרת לעבודה זרה - זה לא יכול להיות.

 

לכן אומר להם ר' טרפון "יוחני" - שזהו שם של מכשפה כפי שמביאה הגמרא בסוטה כ. שהייתה שומעת שיש יולדת עושה כישוף בחדר אחד והיא הייתה יושבת על המשבר כמה שעות טובות וכשראו שזה לא הולך שלחו אל יוחני והיא הייתה מתפללת וזה היה יוצא מיד (=מסירה את הכישוף) וכך הייתה מראה עצמה רבנית ומאידך מכשפת.

 

זה מה שאומר ר' טרפון לאחייניו: היא "שיחקה אותה"...

 

אמרו לו: "אבל מעשיה נאים" אמר להם "בני קטורה" יוכיחו - שהרי אם היא צדקת למה כל בניה נקראו ע"ש עבודה זרה? זמרן - שמזמרים לעבודה זרה, יקשן - שהם מקישים לעבודה זרה.
בחוץ הייתה "מראה עצמה" צדיקה אבל הילדים ידעו את האמת ולכן יצאו כאלה...

 

הם ראו וידעו בדיוק מי זו אימא שלהם...

 

כמה זהירות צריך ב"קו אחיד" אל מול חינוך הילדים - הם רואים וקולטים הכול...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏