חיי שרה- להגיד תודה גם על הצרה

פל הלשון שבתחילת הפרשה: "ויהיו חיי שרה... שני חיי שרה" מדוע חוזרת התורה ואומרת "שני חיי שרה"? "גדולתה של שרה". שרה זכתה מכיוון שכל חייה היו שווים לטובה - כל מה שעבר עליה מעולם לא התלוננה, עמדה בכל הניסיונות בהחבא. אמרה: "כל מה שעושה הקב"ה הכל לטובה"

 

להגיד תודה גם על הצרה

 

"ויהיו חיי שרה... שני חיי שרה"

 

מדוע חוזרת התורה ואומרת "שני חיי שרה"?


זוהר על הפרשה מבאר:

חייה של שרה היו 37 שנים מרגע הולדת יצחק עד העקדה כמנין "ויהיו" = 37

 

דרשות אבן שועיב מביא הקבלה ל"ויחי יעקב":

ויחי = 34 השנים הטובות שהיו ליעקב אבינו. 17 שנה מהולדת יוסף עד שנמכר ("יוסף בן 17 שנה היה רועה את אחיו בצאן") ו17 שנה מרגע שנפגש איתו עד מות יעקב אבינו:

17+17 = 34 = "ויחי"


אור החיים הקדוש:

שנותיה היפות של שרה הן רק 27 כיוון שכל מקום "ויהי" הוא לשון צער ולכן "ויהיו חיי שרה 100 שנה" - שנותיה המצערות של שרה היו 100 שנה, והשנים שהיא חייה זה 27 שכל זמן שישמעאל היה בבית חיה לא היו חיים ולכן מרגע שגורש ישמעאל היו 27 שנה (יש הערות שם שהרי הוא גורש כשהיא הייתה בת 103 וצריך עיון בזה)

 

תפארת יהונתן:

רש"י: "כולן שויים לטובה" אזי לכאורה כולם היו טובים?, והרי הגמרא אומרת שמי שעקרה נחשבת לאחת שהייתה בצער?

 

אלא אלו שהיא גיירה נשים וילדים ואלו נחשבו לילדיה (="ואת הנפש אשר עשו בחרן")


נשאלת השאלה:

איך אפשר לומר על שנים כאלו קשות עם כל הניסיונות לעזוב את הארץ, רעב, ירידה למצרים בארגז, פרעה, עקרות, אבימלך- רוב הניסיונות היו למעשה של שרה יותר מאברהם אז איך אפשר להגיד כולן שווים לטובה? הרי היא הייתה מרכז הניסיונות?! הגר, ישמעאל וכו'... (הגר הייתה מענה אותה ואומרת "שרה איננה צדיקה, והראיה: אני נפקדתי מביאה ראשונה) וניסיון העקדה עולה על כולם - היא חושבת שבנה הלך לישיבה והנה מתברר לה שבכלל הלכו לשחוט אותו ובעקבות כך היא מתה. הייתכן לומר "כולן שווים לטובה"?!

 

מעניין לראות שעל אף אחת מהאימהות לא כתוב כמה הן חיו ואיך היו חייהן. אפילו על אברהם אבינו לא כתוב "שני חיי אברהם". אם כן- במה זכתה שרה דווקא לאריכות הזו?!


שרה זכתה מכיוון שכל חייה היו שווים לטובה - כל מה שעבר עליה מעולם לא התלוננה, עמדה בכל הניסיונות בהיחבא. אמרה: "כל מה שעושה הקב"ה הכל לטובה" - לכן כל חייה למרות התלאות והניסיונות היו לטובה, וזכתה לבן יורש וממשיך - יצחק אבינו...


רמז לזה נמצא בדיוק בביאורו של רש"י: בת ק' כבת כ'

פרק ק' בתהילים הוא: "מזמור לתודה.." פרק כ' בתהילים הוא: "למנצח מזמור לדוד יענך ה' ביום צרה...."


אומר רש"י: בת ק' כבת כ' אמרה שרה את מזמור ק' בתהילים בדיוק כפי שאמרה את מזמור כ' - ידעה שרה לומר מזמור לתודה גם על הצרות שפקדו אותה...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏