חיי שרה- תפילה מעומק הלב פועלת

"סיפור קצר פרשת חיי שרה". ביאור נפלא שהביא הרב שלמה לווינשטיין כיצד שכשאדם מתפלל מעומק הלב תפילתו נשמעת כנגד כל הסיכויים... בנוסף "סיפור על החפץ חיים" הממחיש את הדרך שכל אחד בוחר בשביל להתקדם... והזהירות שלא לעלות על טרמפ שנוסע בכיוון ההפוך...

 תפילה מעומק הלב פועלת

 

"אני טרם אכלה לדבר... ותמהר כדה... ועתה עם ישכם עושים חסד עם אדוני ואם לא הגידו לי ואפנה על ימין או על שמאל"

 

נשאלת השאלה:

כל ההתנהלות של אליעזר הייתה במהירות שיא. קפצה לו הדרך והוא לא הספיק להתפלל הוא רואה את רבקה והיא ממהרת והוא מיד שם עליה את הצמידים.

הולכים מהר הביתה, הוא מלחיץ את המשפחה... מה קרה? מה המהירות?!


והתירוץ הוא:

אליעזר הגיע לעת ערב - לעת צאת השואבות, נגיד ב16:00. והוא אומר לה' "הקרה נא לפני היום". ב16:50 שקיעה- יש לך 50 דקות להביא לי בחורה ליצחק. היתכן?!

איזו מין בקשה זו?! למה שה' ישמע לו? אלא שהתפילה הייתה מעומק הלב ויש לו זכות של צדיקים כמו אברהם ויצחק - ה' יכול גם ב50 דקות לסגור שידוך.


אך לצערנו אנו עובדים הפוך - לא מתפללים מעומק הלב ורוטנים למה ה' לא שומע...


סיפור נפלא:

 

אחד בא לחפץ חיים ואמר לו "אם שכל כמו שלך - תוכל לעשות הרבה כסף. תראה לאיזה עוני הגעת ואתה מכתת את רגליך בלמכור את המשנה ברורה?"

 

השיב החפץ חיים במשל:

אחד הלך ברגל והדרך לעיר עוד ארוכה. עברה לידו כרכרה עם מזון וכל טוב ואמר לו הגביר: בוא תעלה איתי לעגלה ותיסע איתנו.

האיש סרב בכל תוקף. היתכן?!

 

כן, העגלה נוסעת לכיוון ההפוך. אני נוסע לכיוון העולם הבא, העושר מחכה לי שם...

 

מסקנה: תפילה מעומק הלב פועלת!© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏