חיי שרה- מבחן הכניסה לאוהל שרה

ה אמו". ראה שהנר דלוק מערב שבת עד ערב שבת, שורה ברכה בעיסה וענן חזר על האוהל. מה המשמעות של המבחן שעושה יצחק לרבקה שזה עתה הגיעה מחרן? המבחן הוא - כנסי לאוהל ונראה אם הסימנים חזרו... מה הבוחן בזה? ביאור נפלא שהובא בלאור הנר...

 

מבחן החסד של אליעזר אל מול מבחן הכניסה לבית של יצחק

 

התורה מתארת את המבחן שעושה אליעזר לרבקה. הייתכן?! 

האם כל האפיונים של "האישה האידיאלית" מסתכמים בעשיית חסד? חסר עוד מה לבדוק?!

 

ועוד, כשרואה יצחק את רבקה - התורה אומרת שעשה לה אף הוא עוד מבחן - "ויביאה האוהלה שרה אמו".

ראה שהנר דלוק מערב שבת עד ערב שבת, שורה ברכה בעיסה וענן חזר על האוהל ורק אז - "ותהי לו לאשה וינחם יצחק אחרי אמו".

מה המשמעות של המבחן הזה?

כנראה ליצחק היו עוד המון הצעות טובות, אבל המבחן הוא - כנסי לאוהל ונראה אם הסימנים חזרו... מה הבוחן בזה?


התשובה פשוטה:

אליעזר מחפש אישה בעלת חסד כיוון שהוא יודע שעל מנת לשרוד בביתו של אברהם חייבת האישה להיות בעלת חסד.

 

חסד של אמת יש לשני דברים:

 למת ולבעל חיים - שניהם לא יכולים להחזיר טובה אף פעם...

אם היא תעמוד במבחן החסד הזה - להשקות את הגמלים - "אותה הוכחת לאברהם ובה אדע כי עשית חסד עם אדוני".


המבחן של יצחק היו בשלושת הדברים שהיו אצל אמו:


ענן קשור על האוהל

ענן מסמל את השלום, כפי שאנו אומרים בכל ערב: "ופרוש עלינו סוכת שלומך" - סוכות הם זכר לענני הכבוד.

כשיש מריבה בבית האימא יודעת להשכין שלום בין האחים, בין האבא לילדים. ואם לא אז יש - חורבן הבית.


ברכה בעיסה 

אישה שמבשלת ומקבלת אורחים במאור פנים - אף פעם לא יחסר לה לתת לאורחים - יש ברכה בעיסה. כזו אישה הייתה שרה. נתאר לעצמינו שאני בא עם אורח הביתה והאישה פותחת את הדלת ושואלת "מי זה?!"...

אוי לאותה בושה ("כי באפם הרגו איש"- אפשר להרוג אדם כשרק מעקמים את האף).

לעומת זאת שרה קיבלה כל אחד במאור פנים - "בואו, ברוכים הבאים". את זה חיפש יצחק - חסד בלבד לא מספיק. חשוב לא פחות מאור פנים...נר דולק מערב שבת לערב שבת

 הזמן הרגוע ביותר של האישה הוא לאחר שהיא מדליקה נר שבת: כל המתח והבלגן מאחוריה, הבעל הלך לבית כנסת (יש כאלה שאצלן זה לא בגלל שסיימו הכל אלא בגלל שהבעל הלך לבית הכנסת...) הכל נעים ורגוע...

כזו הייתה שרה אמנו: ברוגע נפשי מערב שבת לערב שבת.

 

כזו אישה מחפש יצחק וזהו "וינחם יצחק אחרי אמו"- ראה שיש ברבקה את כל שלושת המידות הללו במלואן.


שלמה המלך אומר: "אשת חייל מי ימצא", ובסוף אומר "רבות בנות עשו חיל"- תחליט- קשה למצוא או יש הרבה כאלה?!
התירוץ הוא כזה: בנות (לפני החתונה) - יש הרבה שעוזרות ועושות המון, אבל אחרי הנישואים - האם הן באמת עושות או שהן עייפות ממה שעשו בבית אביהן?...

 

"אשת חיל מי ימצא" - אחרי שהיא באה לאוהל ויצחק רואה שהיא ממשיכה את הדרך של החסד במאור פנים מתוך רוגע והשכנת שלום - מבין יצחק שזו אשת חיל...

היא זהה לשרה אימו.

 

שרה עמדה בשתי המבחנים בהצלחה מרובה!...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏