חיי שרה- לצאת עם משהו מכאן...

ת שני ההפכים "גר ותושב". האם ניתן ללמוד מהאחד על השני? "משל ונמשל לפרשת השבוע חיי שרה" המאירים לנו את הטעות הנפוצה שהאדם משקיע בעולם הזה ושוכח שזה פרוזדור בפני העולם הבא. צריך להשקיע כאן כדי לצאת אם משהו...

 

לצאת עם משהו מכאן...

 

"גֵּר - וְתוֹשָׁב אָנֹכִי, עִמָּכֶם"

 

"גר ותושב" - שני הפכים?


רש"י מבאר: אם תרצו גר ואם תרצו תושב ואטלנה מן הדין.


במקום נוסף בתורה אנו מוצאים את השילוב של השניים, בעניין מכירת קרקעות נאמר: "כי גרים ותושבים אתם עמדי... והארץ לא תמכר לצמיתות"

 

חז"ל דורשים על הפסוק הזה ואומרים כי על האדם להבין שהארץ = עולם הזה אינו נמכר לצמיתות = אינו לעולמי עד.

חייו של האדם מוגבלים הם, ואדם חכם אוגר לעצמו נכסים שיוכל לקחת עימו לעולם הנצחי... 

כמאמר חז"ל: "העולם הזה פרוזדור בפני העולם הבא".

 

משל למה הדבר דומה:

 

לשועל שעבר על יד כרם ענבים ורצה להיכנס לתוכו, אך גדר הייתה סביבות הכרם ולא ניתן היה להיכנס.

 

ריח הענבים היה משכר והשועל לא ויתר הוא הלך מסביב לכרם ומצא חור בגדר.

רצה השועל להיכנס דרך החור – אך שמנמן הוא, ולא יכול להיכנס. מה עשה השועל? צם שלושה ימים עד שרזה והצליח להיכנס דרך הפרצה.

 

ישב לו השועל בכרם שלושה ימים, מרוב התלהבות אכל מן הענבים ללא הפסקה עד שהשמין כבתחילה...

 

לאחר שאכל, שבע ודשן ניסה השועל לצאת דרך החור ולא יכל... מה עשה?

צם שוב שלושה ימים עד שחזר למימדיו הראשונים לפני שנכנס... - ויצא.

 

הפך השועל את פניו אל הכרם ואמר:

"כרם, כרם! מה הועלת לי?! רעב נכנסתי ורעב יצאתי ..."

 

מה שועל חכם היה צריך לעשות?

אילו היה חכם באמת היה מוציא את הענבים אל מחוץ לגדר, יוצא ואוכל כאוות נפשו בזמנו הפנוי...

 

והנמשל פשוט מאליו:

 

אדם משקיע בעולם הזה ושוכח שזה פרוזדור בפני העולם הבא. צריך להשקיע כאן כדי לצאת אם משהו...

אדם שנכנס לכרם = עולם הזה ויוצא כלעומת שבא, אינו אלא כאותו שועל שוטה...

שהרי רק מצוות ומעשים טובים נשארים לעולם הבא!...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏