חיי שרה- צדיקים במיתתם קרויים חיים

"רעיון לפרשת חיי שרה". ביאור של הגאון מוילנא זצ"ל לפרשת חיי שרה, המוכיח מתוך הכתובים בפרשת השבוע את מאמר חז"ל: "צדיקים במיתתם קרויים חיים ורשעים אף בחייהם קרויים מתים"...

  צדיקים במיתתם קרויים חיים

 

"צדיקים במיתתם קרויים חיים ורשעים אף בחייהם קרויים מתים"

 

שואל הגאון מוילנא זצ"ל:

 בתחילת הפרשה נאמרו בסמיכות שבע פעמים המילים קבר- מת.

בששת הפעמים הראשונות הוקדם הקבר למת:

 

ואקברה מתי

קבור את מתך

מקבור מתך

לקבור את מתי

קבור מתך

ואקברה את מתי שמה.

 

רק בפעם השביעית זה ההפך – "ואת מתך קבור" מדוע?

 


מתרץ הגאון מוילנא:

 

צדיקים בחייהם קרויים חיים והקב"ה ימית אותם שעה לפני תחיית המתים ויקיץ אותם לקיים בהם גם תחיית המתים ואילו רשעים בחייהם קרויים מתים.


אברהם אבינו כשרץ אל הבקר וראה את קברם של אדם וחווה חשק בהם ורצה לששת הצדיקים: הוא, שרה, יצחק, רבקה, יעקב ולאה. לכן בעקבות שהם צדיקים הקדים הקבר למת כי בפועל הם חיים וימותו רק לפני תחיית המתים.

אם כך- מדוע בשביעי כתוב קודם מת ואחר כך קבר - "את מתך קבור!"

 

אולם בפעם השביעית מדוע הקדים מוות לקבורה "ואת מתך קבור"?

 

תירץ הגאון:

המדרש מספר שבזמן הלווייתו של יעקב בא עשו וטען שהמקום שייך לו.

הנימוק היה פשוט: שתי מקומות שמורים לי ולאחי יעקב, יעקב בחר לטמון בחלקו את אשתו לאה החלק השני שייך עדיין לי...

אמרו לו הילדים = שבטי ישראל: "וכי לא מכרת את הבכורה?!" והשיב להם עשיו בעזות: "לא מכרתי!"...

 

שלחו האחים את נפתלי - "איילה שלוחה" להביא את שטר המכר ממצריים.

בזמן שהוא הלך להביא, הביט חושים בן דן (היה חרש אילם = כהה חושים) ושאל בשפת הסימנים: "למה ההלוויה מתעכבת?"

הצביעו לו על עשיו שמעכב. אמר: "אפשר יהא אבי אבא מוטל בביזיון?!" 

 

מיד לקח חרב וכרת את ראשו של דודו עשיו ונפל הראש בין רגליו של יעקב.

כמה שניסו להוציאו לא הצליחו ונקבר ראשו של עשיו עם יעקב.

 

וזהו שאמר לו עפרון לאברהם: "ואת מתך קבור"- הקדים המוות לקבורה כנגד עשיו שהיה רשע ונקרא מת עוד בטרם נקבר...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏