חיי שרה- "המושל בכל אשר לו"

ישראל מסלנט זצ"ל שהסביר ליהודי בדרך מיוחדת במה עליו לבטוח באנשים אם ירצה, ובאלו דברים לא ניתן ולא נכון לתת אמון אלא לחקור ולדרוש בעצמך... אברהם אבינו מלמד אותנו במה ואיך נותנים אמון...

 

המושל בכל אשר לו

 

"ויאמר אל עבדו זקן ביתו המושל בכל אשר לו שים נא ידך... ואשביעך... לא תיקח אישה..."

 

כשאדם מלווה לחברו כסף - הוא חוקר ודורש אחריו אבל כשהדבר מגיע לכשרות המזון, התפילין והמזוזות - הוא סומך על כל אחד.

 

אברהם לימד אותנו לעשות בדיוק את ההפך:

 

הוא סמך על אליעזר בכל ענייני הכספים = "המושל בכל אשר לו", אך כשהדבר הגיע לקדושה - כאן אין אמון והוא משביע אותו...

 

הסיפור הבא ימחיש זאת כדבעי:

 

ר' ישראל מסלנט הגיע לפונדק. כשראה בעל הפונדק תלמיד חכם שאל אותו "אולי כבודו שוחט?"

"לשם מה אתה צריך שוחט?" שאל ר' ישראל

"אין לי כח ללכת לעיר. אתה שוחט?" "לא, אינני שוחט", השיב הרב.

 

למחרת ניגש ר' ישראל אל אותו יהודי ושאל: "סליחה אתה יכול להלוות לי 200 ₪"?

השיב בעל הפונדק "כלום אני מכיר את כבודו? כיצד אוכל להלוות לך 200 ₪ ללא עדים ובפרט שאינני יודע מהיכן באת?!"

 

אמר לו ר' ישראל: "ישמעו אזניך מה שפיך מדבר! בממון אינני נאמן עליך אפילו ב200 ₪, ואילו בשחיטה שכמה גופי תורה תלויים בה הייתי נאמן עליך תוך כדי שאלת שלום?"

 

כמה עלינו ללמוד מאברהם אבינו במה ואיך נותנים אמון...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏