חיי שרה- להבין מהו העיקר ומיהו השפוי...

"סיפור עם מוסר השכל לפרשת חיי שרה" המביא לתובנה שכסף זה שיגעון. אין זה אומר שצריך להתנזר ממנו אבל להבין שזה שיגעון ולא לחשוב שבמרדף אחרי הכסף אתה אדם שפוי...

 להבין מהו העיקר ומיהו השפוי...

 

"ואשביעך בה' אלוקי השמים ואלוקי הארץ"

 

נשאלת השאלה:

איך יתכן שאליעזר הוא עבד אברהם "המושל בכל אשר לו" וכל ענייני הכספים בידיו אבל אברהם משביע אותו? תחליט! אתה סומך עליו או לא?!


והתירוץ הוא:

אברהם מלמד אותנו בכל העניינים הגשמים אפשר לסמוך על אנשים. אך בעניינים הרוחניים בשום פנים ואופן אין לסמוך על איש...

 

לצערנו אנחנו בדיוק ההפך:

בעניינים הרוחניים סומכים על כולם באים למסעדה, אין תעודת כשרות והמוכר ממציא סיפורים: "יש לנו זה בבית..", "המשגיח צריך לבוא עם זה...", "תאמין לי אנחנו כשרים יותר מכולם...", "אין לנו תעודה אבל ..."  ואנחנו קונים אותם וסומכים עליו... אך בענייני כספים - אנחנו לא מכירים אף אחד!!!...


סיפור עם מוסר השכל:

 

אדם קם בבוקר והלך לשוק כהרגלו והנה בלהט המכירה הרב שלח את המשמש לקרוא לו. הוא עוזב הכול ובא אל הרב והרב נותן לו מוסר: תשמע, אתה צריך להבין, כסף זה לא הכול בחיים, מה זה הלהט הזה?!

 

החסיד הוציא את הכסף, זרק על הרצפה והחל לדרוך עליו...

 

שואל אותו הרב: "מה אתה עושה?! מה אתה נורמלי?!"

 

החסיד היה מבולבל לגמרי ושאל בפליאה: "לא הבנתי - כסף זה טוב או לא?!"

 

אמר לו הרב בא ואספר לך סיפור:

 

אחד חלם בלילה שמי שיאכל מהתבואה החדשה יהיה משוגע. קם בבהלה ורץ אל חכם הכפר וסיפר לו את שחלם.

חכם הכפר אמר לו: "מעניין, גם אני חלמתי כך".

 

"מה עושים?" שאל האיש, אם לא נאכל נהיה שפויים אבל לחיות בין משוגעים?! להיות השפוי היחידי? כולם יחשבו שאנחנו המשוגעים... מה אם כן נעשה?!"

 

אמר לו החכם: "תראה, חשבתי על זה - אנחנו נאכל אך נקשור חגורה צבעונית שתזכיר לנו שאנחנו משוגעים".

 

"מה זה ייתן?" שאל האיש.

 

השיב החכם: "להיות משוגע ולדעת שאתה כזה זה הרבה יותר טוב מלהיות משוגע ולדעת שאתה שפוי"...

 

כך הוא הכסף, השיב הרב לתלמידו. כסף זה שיגעון. אין זה אומר שצריך להתנזר ממנו אבל להבין שזה שיגעון ולא לחשוב שבמרדף אחרי הכסף אתה אדם שפוי...


אברהם אבינו סומך על אליעזר בעניינים הגשמיים שהעבד מונח בהם ואחוז במרדף כמו הסובבים אותו...

אברהם לא סומך על אליעזר במציאת אישה ליצחק - בבניין עם ישראל לדורות ומחייב את אליעזר להישבע!

 

הוא לימד אותנו שגם בעולם שהממון בו עיקר וכולם סוגדים לו.

להבין מהו העיקר ומיהו השפוי...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏