חיי שרה- רשעים מפחדים מחסד אצלם בבית...

שלמה לווינשטיין באחת משיחותיו המתאר כיצד מבחן החסד שעמדה בו רבקה גרם לחלחלה ממשית לכל בני הבית... ומה לשני הרשעים לבן ובתואל לומר מה' יצא הדבר?! והנחרצות שלהם לתת את רבקה בו ברגע: "קח ולך" וכן: "ותהי אישה לבן אדונך כאשר דיבר ה'"...

 

רשעים מפחדים מחסד אצלם בבית...

 

"מה' יצא הדבר לא נוכל דבר עליך רע או טוב הנה רבקה לפניך קח ולך ותהי אישה לבן אדונך כאשר דבר ה'..."


כמה שאלות לבירור:

מה לשני הרשעים לבן ובתואל לומר מה' יצא הדבר?!

ועוד מדוע לאחר שהסכימו על השידוך הם מנסים להיפטר מרבקה ומיד אומרים לו "קח ולך" הייתכן?!

הלא צריך לעשות חתונה?! ואיך הסיקו שני הרשעים הללו שהיא מתאימה לבן אדונך?

 

תשובה אחת לכל השאלות:

מבחן החסד שעמדה בו רבקה גרם לחלחלה ממשית לכל בני הבית...

 

כשאליעזר מספר ללבן ובתואל איך רבקה עשתה חסד הם המומים, וכשהוא מתפאר בה ואומר איזה חינוך היא קיבלה ששאלתי האם יש מקום ללין (ללילה אחד) והיא השיבה שיש מקום ללון (הרבה לילות)...

 

לבן ובתואל המומים מהתנהגותה של רבקה ואומרים לו - "זה לא החינוך מהבית, זה מה' יצא... קח ולך!" - אל תשאיר לנו אותה כאן - זה נזק כלכלי!!!.

 

ואם תשאל אם הם מתאימים? - אומרים בתואל ולבן לאליעזר - שמענו שגם אצל אברהם מחלקים אוכל בחינם ונותנים לישון חופשי אז זה ממש "ענבי הגפן בענבי הגפן"...

 

לבן ובתואל הללו רשעים ומפחדים מחסד אצלם בבית... ממילא: "ותהי אישה לבן אדונך כאשר דיבר ה'..."© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏