חיי שרה- מי משלם על הארוחה?

"סיפור קצר לפרשת חיי שרה". סיפור עם המגיד מדובנא זצ"ל. כאשר דין ודברים בין הניצים תירץ לו את הקושיא: מדוע כשבא אליעזר לבית בתואל והניחו לפניו אוכל, מתעקש אליעזר ואינו אוכל עד כי ידבר דבריו?!...

מי משלם על הארוחה?

 

"ויישם לפניו לאכול ויאמר לא אוכל עד אם דברתי דברי"

 

מביא הרב רובינשטיין סיפור נפלא:

 

פעם אחת הגיעו שני מחותנים לדין תורה לפני המגיד מדובנא. אבי החתן - בעל אכסניה הוא, והזמין אליו את משפחת הכלה כדי לסכם את השידוך ביניהם.

 

כשבאו משפחת הכלה, נתן להם האכסנאי סעודה כיד המלך, ולאחר מכן ישבו וסכמו ביניהם את פרטי השידוך, והסתיים הדבר במזל טוב!


אולם - טען אבי החתן – חייבים הם לי את דמי הסעודה שאכלו! שהרי בזמן הסעודה עדיין לא היינו מחותנים, ואם כן הסבו על שולחני כאורחים רגילים, וחייבים הם לשלם לי דמי סעודתם...


כשאני שומע את טענתך – אמר המגיד - מתורצת לי הקושיה!

 

כשבא אליעזר לבית בתואל, נתנו לפניו אוכל, אך אליעזר אינו אוכל עד כי ידבר דבריו, וזאת למה?!

 

אלא, מכיר היה אליעזר את המחותן וחשש שאם יאכל ואחר ידבר, יתבע אותו המחותן שישלם את מחיר סעודתו...

 


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏