חיי שרה- לדבר רק בשבחו של ה"מחותן"...

הגאון ר' יוסף דוב סולביצ'יק זצ"ל על השאלה: מדוע לא מספר אליעזר בבית לבן את הדברים כלשונם כפי שנאמרו לו? והתירוץ בדרך של משל ונמשל קצרים המבארים שיש כאלו המעדיפים מחותן חשוב ולא חתן חשוב...

לדבר רק בשבחו של ה"מחותן"...

 

"ולקחת אישה לבני ליצחק"


הגאון ר' יוסף דוב סולביצ'יק  שאל:

מדוע אומר כאן אברהם בפירוש: "לבני ליצחק", ואילו כאשר אליעזר מספר את הדברים בבית לבן, אומר הוא "ולקחת אישה לבני". מדוע לא מספר אליעזר את הדברים כלשונם כפי שנאמרו לו?


כדי להבין את התשובה המשיל זאת הרב במשל:

 

לעשיר אחד שהייתה לו בת יחידה, שאביה חיפש עבורה שידוך חשוב והגון, בנו של גאון.

פעם אחת פנה אליו שדכן ואמר: "יש לי שידוך נפלא לבתך! אמנם, אין החתן בנו של גאון, אולם הוא עצמו גאון!


איני מעוניין בגאון - אמר העשיר - אין אני רוצה שבתי תהיה רבנית... מעוניין אני דווקא בבנו של גאון...

 


וזהו הנמשל:

 

אברהם אמר לאליעזר: "ולקחת אישה לבני ליצחק" - בני זה הוא עצמו צדיק גדול!


אולם כאשר בא אליעזר אל בית לבן חשש להפליג בשבחו של יצחק פן יסרבו לשידוך משום כך אמר רק: "ולקחת אישה לבני" – אליעזר דבר רק בשבחו של ה"מחותן"...

 


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏