חיי שרה- שלא יצחקו עליך!

"חיי שרה משל ונמשל". "גר ותושב אנוכי עמכם" מה פירוש הלשון? כי הרי, גר איננו תושב ותושב איננו גר?! ותירוץ המלווה במשל נפלא של החפץ החיים המבאר כמה מגוחך הוא אותו אדם הדואג כל ימיו לעולם הזה ליפותו ולנאותו, דומה הוא לאותו עשיר המכין מבוא גדול וסלון קטן... הלוא יצחקו עליו כולם!...


שלא יצחקו עליך!

 

"גר ותושב אנוכי עמכם"


גר - הינו אדם הנמצא באופן זמני, ותושב - הינו אדם קבוע.

אם כן, שואל המגיד מדובנא (מובא בספר וקראת לשבת עונג) מה פירוש הלשון? כי הרי, גר איננו תושב ותושב איננו גר?


אלא, משיב המגיד:

כבר דרשו חז"ל בפרשת בהר על הפסוק: "כי גרים ותושבים אתם עמדי" - העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא, התקן עצמך בפרוזדור כדי שתיכנס לטרקלין - אדם צריך להכין את עצמו בעולם הזה במצוות ובמעשים טובים, כדי שלעתיד לבוא יוכל להיכנס לטרקלין- העולם הבא.


החפץ חיים המשיל זאת למה הדבר דומה:

 

לעשיר אחד, שרצה לבנות לעצמו בית יפה . הזמין העשיר אדריכל שיתכנן את ביתו. אמר לו העשיר לאדריכל: "שים לב, בעיקר רוצה אני שהסלון יהיה גדול ונוח, אך רצוני שגם המבוא לסלון יהיה מרווח וגדול".


מדד האדריכל את השטח שברשותו, חישב את חישוביו, ולאחר מכן אמר לעשיר: "דע לך, כי גם לסלון גדול וגם למבוא מרווח- אין כל אפשרות.

 

עליך להחליט מה עדיף לך, סלון גדול או מבוא גדול?. אך עצה לי אליך, מנהגו של עולם הוא כי הסלון גדול והמבוא אליו צר, אם תחליט אחרת, ילעגו לך כולם..."


וזהו הנמשל:

 

אנו שוהים בעולם הזה ועלינו לדאוג לתיקונו של העולם הבא, שיהיה חלקנו בו גדול, וכיצד נדאג? ע"י קיום התורה והמצוות!


כמה מגוחך הוא אותו אדם הדואג כל ימיו לעולם הזה ליפותו ולנאותו, דומה הוא לאותו עשיר המכין מבוא גדול וסלון קטן... הלוא יצחקו עליו כולם!...

 


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏