חיי שרה- עובד ע"ז עדיף על פני מושחת!

ובד עבודה זרה?! רעיון נפלא של הכלי יקר להבנת שליחותו של אברהם לחיפוש אישה שמשפחתה עובדת עבודה זרה. ההבדל בין עמלק ללבן הוא בכך ששיבושו של עמלק הוא בהשחתה בהשקפה ואת זה אפשר לעקור אבל השקפה במידות עוברת בירושה.

עובד עבודה זרה עדיף על פני אדם מושחת!

 

כשאליעזר עבד אברהם מגיע לביתו של לבן אומר לבן "בוא ברוך ה' למה תעמוד בחוץ? (אם בשביל עבודה זרה-) ואנוכי פיניתי הבית = הוצאתי את העבודה הזרה!

הייתכן?! לבן שטוף בעבודה זרה כל כך מהר ויתר עליה? ועוד בשביל אליעזר?!

 

אומרים בדרך בדיחותא:

לבן אהב כסף, זה מה שהוא רצה. והנה מגיע הכסף בכבודו ובעצמו - אם כן - מה צריך עבודה זרה?! כשיש כסף לגוי - האלוהים שלו יכול ללכת הביתה...


הכלי יקר שואל:

לבן היה עובד עבודה זרה (כפי שרואים אח"כ: "ותהינה מורת רוח ליצחק..." למה ליצחק? כי לרבקה זה לא הפריע - היא הייתה רגילה לעבודה זרה מהבית) מדוע אברהם אומר לאליעזר לחפש אישה ליצחק מבית אביו? הרי כולם שם עובדי עבודה זרה?!

 

והוא משיב:

יש הבדל בין השחתה של מידות להשחתה של השקפה. השקפה לא עוברת בירושה לעומתה מידות - עוברים גם עוברים...

 

הראיה לכך:

שלשה שותפים באדם - אבא ואימא נותנים את החומר, הקב"ה נותן את הרוח והנשמה.

אם ההורים מביאים את החומר- משמע שאם האבא היה קמצן או קנאי זה עובר לילדים בוודאות. אבל הקב"ה הוא זה שנותן את הרוח אז אפשר להשתחרר מההשקפה.

 

ההוכחה לכך:

אברהם יצא מתרח שעבד עבודה זרה לכן לא הפריע ליצחק ורבקה העבודה זרה אלא המידות שיש להורים.

 

מסקנה:

כל מה שבא מהחומר כמו מידות רעות - ההורים מעבירים כי הם נותנים את החומר. וכל מה שבא מהרוח ניתן לעקור ולהפוך את זה כי זה מאת ה'.

לכן אם יש הגיון ושכך ניתן לעקור השקפה לגמרי.


חז"ל אומרים בוא וראה כמה הדברים נכונים: אם עמוני ומואבי באים להתגייר- אומרים להם- מצטערים, אי אפשר. הוא שואל למה, מה עשיתי?! עונים לו "על אשר לא קדמו אתכם בלחם ומים" סבא שלך לפני 2000 שנה לא נתן לנו מים ולחם כשרצינו להיכנס לארץ.

 

הוא שואל- מה זה נוגע אלי?! והתשובה - מכיוון שהחומר עובר בירושה - יש גם לך את זה בגוף.

 

לעומתם עמלק- יש מצווה למחות אותו מעל פני האדמה (אין כיסא ה' שלם עד ששמו ימחה מהעולם) ואם הוא רוצה לחזור- מקבלים אותו- הייתכן?!

 

התשובה היא- כיוון שהוא לא ירא אלוקים (-קירר את האמבטיה) שיבושו של עמלק הוא בהשחתה בהשקפה ואת זה אפשר לעקור אבל השקפה במידות עוברת בירושה.

 


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏