חנוכה- האם היוונים ניצחו?!

"דבר תורה לחנוכה", עשו מהחג את ההפך המוחלט מהמהות שלו: המכבים האמיתיים נלחמו נגד הספורט ואנחנו לעומתם מנציחים את הספורט ע"י 'מכבים' מסוג אחר, כמו מכבי ת"א וכפר הספורט שנקרא מכביה... האם ניתן לומר שהיוונים ניצחו?! כיצד ניתן להשיב מלחמה?...

האם היוונים ניצחו?! - חושך זה יון

 

חג החנוכה הוא החג ה"שבוי" ביותר בעם ישראל.


בשנים האחרונות עשו מהחג את ההפך המוחלט מהמהות שלו: המכבים האמיתיים נלחמו נגד הספורט, ואנחנו לעומתם מנציחים את הספורט ע"י 'מכבים' מסוג אחר, כמו מכבי ת"א וכפר הספורט שנקרא מכבייה...

 

הם נלחמו נגד מופעים וקולנוע, אך היום כל ההורים יודעים שבחנוכה יש את מספר המופעים הגדול ביותר: פסטיגל, פסטיבל ועוד...

 

מסקנה - יון ניצחו!

 לכאורה ניתן לשאול: 


הרי, אריסטו, אפלטון, סוקרטס וחבריהם היו חכמים מופלאים, חכמתם היא בגדר תגלית. אם כן, מדוע נאמר ש"חושך זה יון"? 


כיצד יתכן שהם החשיכו את העולם, הרי חכמה בגויים תאמין? ואפילו חכם גוי מברכים עליו "שחלק מחכמתו לבני אדם"?!

 ניתן לומר בדרך רמז:

 

כחש = חשך = שכח


העולם מראה לנו שהאקדמיה היא החשובה יותר מהתורה. התפיסה הזו למעשה מכחישה את התורה, ומחשיכה את אור התורה. 


כאשר אור התורה מתעמעם ח"ו התורה הולכת ומשתכחת, וכאשר היא תשכח יהיה בעולם חושך מוחלט.

 

כנגד זה, בחג החנוכה עלינו להרבות בלימוד התורה ובכך להגביר את אור התורה.


וכבר רמזו על האמור במסכת שבת כב: "מאי חנוכה? דתנו רבנן", שעיקרו של החג הוא לימוד התורה...


חג אורים שמח!
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏