חיי שרה- לא לדבר לשון הרע על עצמנו!

כהות את עיניו של יצחק כדי שיעקב יקבל את הברכות?! הקב"ה היה פשוט יכול לגלות ליצחק שעשיו רשע ויעקב יקבל את הברכות? "סיפור על החפץ חיים" הממחיש את עוון איסור לשון הרע אפילו על עצמנו...

 

לא לדבר לשון הרע על עצמנו!

 

"וַיְהִי כִּי זָקֵן יִצְחָק וַתִּכְהֶיןָ עֵינָיו מֵרְאֹת..."

התורה מספרת לנו כי בסוף ימיו של יצחק כהו עיניו של יצחק וראייתו נחלשה עד די עיוורון.
 

מדוע כהו עיניו של יצחק אבינו?
מדרש רבה מביא כמה טעמים ואחד מהם הוא: כדי שיבוא יעקב וייטול את הברכות.
 

נשאלת השאלה:

מדוע היה צריך הקב"ה להכהות את עיניו של יצחק כדי שיעקב יקבל את   הברכות?! הקב"ה היה פשוט יכול לגלות ליצחק שעשיו רשע ויעקב יקבל את הברכות?


והתשובה לכך היא:

שה' לא רצה לדבר לשון הרע על עשיו כפי שמביאה הגמרא (במסכת סנהדרין דף יא.): שיהושוע  לאחר  שעכן מועל בחרם  שואל את הקב"ה מי חטא לך? 

והקב"ה עונה לו: "וכי דילטור (מלשן) אני לך?!"...

 

מכאן רואים כמה חמור עוון לשון הרע...


החפץ חיים הורה שחוץ מהאיסור לדבר לשון הרע על הזולת, ישנו גם איסור לדבר על עצמינו לשון הרע...

מתוך מעשה שהיה:


 
פעם נעצרה מרכבה ליד ה"חפץ חיים" שהיה בדרכו לביתו, והעגלון שאל את ההלך  הוא לא ידע שזה הרב בעצמו  "סליחה האם אתה יודע היכן גר הצדיק הקדוש הרב הגאון החפץ חיים?..."

בשמעו את התארים אמר הרב: "בהמשך בעוד קילומטר תפנה ימינה. ואגב, אין הוא צדיק כלל... הוא יהודי פשוט, ממש כמו כל היהודים".

 

אחוז כעס קם   האיש ממקומו וקרא: "כיצד תעז לומר דברים שכאלה על גדול הדור?!..."

 

"אמרתי לך את האמת לאמיתה!", השיב לו ה"חפץ חיים" , "מכיר אני היטב את ה"חפץ חיים", הוסיף הרב...

 

התשובה הזו הרתיחה את היהודי.

 

"חצוף שכמוך! עז פנים!" קרא לעבר האיש, הלא הוא ה"חפץ חיים". והמשיך לעבר הבית.   את פניו קידמה אשת הרב וביקשה להמתין עד שהרב יגיע. כשכולו מרוגש לראות את פני הצדיק בפעם הראשונה בחייו הכין עצמו למפגש. 

 

והנה חשכו עיניו כשאותו הלך נכנס אל החדר וכולם קמו לכבודו. פניו חורו ולשונו דבקה לחיכו. חלפו רגעים אחדים עד אשר התאושש.

הוו אז קרב אל ה"חפץ חיים", השפיל מבטו ואמר: "עכשיו מבין אני את הכול. אנא, רבנו, מחל נא לי על הדברים הקשים שטענתי נגדך!" 


"
אל תבקש ממני מחילה" - נשמע קולו של ה"חפץ חיים", "נהפוך הוא: אני הוא שצריך לבקש את סליחתך, כיון שהדברים שאמרתי לך ציערו אותך...

 

ובאותה שעה למדתי דבר שגם על עצמי "אסור לדבר לשון הרע!"...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏