וירא- גדלותו של אברהם אבינו

צחק ולהעלותו קורבן לה'. ברור שאם ה' נגלה למישהו מבקש משהו מיד עושים! אם כך מהי הגדולה? כל אחד מאיתנו היה עושה בדיוק את אותו הדבר?! תירוצו של הגאון מוילנא והקשר למצוות שילוח הקן...

 

 גדלותו של אברהם אבינו

 

במה באה לידי ביטוי גדולתו של אברהם אבינו?

 

שואל ערוך השולחן:

מהי גדלותו של אברהם אבינו?

הרי אם הקב"ה יתגלה אלינו ויאמר לנו לעקוד את הבן שלנו - וכי לא נעשה את זה?! ובפרט שהאדם ירא שמים ויודע שהנשמה בידיו של הקב"ה - מה יעזור לו לומר "לא רוצה!" הרי אם הקב"ה רוצה, הוא  ייקח לו את הילד ר"ל עוד באותו היום?!

 

אנחנו כמובן  לא מדברים על אנשים מדומיינים שחושבים שהקב"ה נגלה אליהם בכל יום... או שאליהו הנביא אצלם בבית...

 


כפי שמספרים בתור מליצה:

רופא נכנס לחדר של מאושפזים בבית חולים פסיכיאטרי. אחד אומר לו: "דוקטור אתה יודע... אליהו הנביא נגלה אלי היום".


השני אומר לו: "אבל תספר לו גם שזה אני הוא שהייתי אצלך היום?!"


השלישי אומר לרופא תוך שהוא מבטל את דבריהם : "אל תאמין להם, אני לא שלחתי אף אחד!... (הוא היה בטוח שהוא הקב"ה)...

 

אם כך מהי הגדולה? כל אחד מאיתנו היה עושה בדיוק את אותו הדבר?!

 

אחד התירוצים הוא:

שאברהם עשה זאת בשמחה - "וישכם אברהם בבוקר" ואילו אם זה היה לנו היינו מורחים את הזמן עד הצהריים.

 

מתרץ הגאון מוילנא:

בשביל אברהם אבינו איש החסד לבוא בניסיון של הכנסת אורחים - אין בזה כלום!.

לבוא לאברהם עם אכזריות על הבן - לשלוח את ישמעאל למרות שהוא חולה או לעקוד את יצחק- זהו ניסיון גדול לאדם כזה ואברהם עושה זאת בשמחה... זו הגדלות שלו!

 

מוסיף הגאון שיש שתי מצוות:

כיבוד אב - רחמים ושילוח הקן - אכזריות (הרי האימא רואה שאין לה ילדים בקן הולכת ומתאבדת...). על שתיהן יש אותו שכר- מדוע?!


להורות שאת מצוות ה' עושים בין אם זה רחמים ובין אם זה דורש אכזריות ואברהם עמד בזה וזוהי הזכות הגדולה להיות מבניו של אברהם אבינו!

 

לכן אנו מבקשים בכל יום: "כמו שכבש אברהם אבינו את רחמיו לעשות רצונך בלבב שלם- כן יכבשו רחמך את כעסך..." - זכות העקדה יש בה שבירה של מידות מושרשות.

 

כך אנו מבקשים מהקב"ה - כשם שאברהם אבינו שבר בשבילך את כל הכללים שהאמין בהם- כך שבור אתה את דיננו.


איזו זכות להימנות בין בניו של אברהם אבינו...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏