וירא- מסירות נפש וממון, זו גדלות!

"סיפור עם מוסר השכל לפרשת השבוע וירא". אם הקב"ה הביא את ניסיון העקידה, מה הצורך ביתר הניסיונות? הרי אם את הבן הוא מוכן להקריב – הרי ברור שאברהם יעמוד גם בכל השאר?! אם יש עקידה הרי מוכח שבכל היתר אברהם אבינו יעמוד?! ותשובתו הנפלאה... בנוסף "סיפור בנושא צדקה" על ההבדל בין צדקה של עשיר לבין אברך בן תורה...

 מסירות נפש וממון, זו גדלות!

 

האם יש משהו גדול יותר מפרשת העקידה?

 

הגמרא מבארת את הפסוק: "ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך (=ממונך)". אם את הנפש הוא מוכן למסור - מה השאלה על הרכוש?!

 

הגמרא כבר משיבה שיש אנשים שמוכנים למסור את הנפש אבל לא את הרכוש וכן להיפך - יש אנשים המעדיפים למסור את הרכוש ובלבד שהנפש לא תפגע... 

 

שואל ר' ירוחם ממיר:

 

אם הקב"ה הביא את ניסיון העקידה, מה הצורך ביתר הניסיונות? הרי אם את הבן הוא מוכן להקריב – הרי ברור שאברהם יעמוד גם בכל השאר?! אם יש עקידה הרי מוכח שבכל היתר אברהם אבינו יעמוד?!

 

מתרץ ר' ירוחם ממיר:

 

יש אנשים שמוכנים למות על קידוש ה' אבל אם תגיד להם להוציא שקל מהכיס - הם ימותו ולא יוציאו...

 

סיפור שימחיש עד כמה קשה הוצאת ממון לאדם, סיפר מתרים אחד:

 

אחד שהלך לאסוף כסף בקיסריה לצורך חולה קבע עם אחד העשירים שגרים שם. לאחר שחיכה כמה חודשים בתור נתן לו בעל הבית 180 ₪ בצ'ק לראשון לחודש.

 

המתרים התרגז, העיז פניו במחשבה שכבר אין לו מה להפסיד ופנה בטענה לגביר: "אבל מה זה 180 ₪ ?! בכל דלת שאני דופק בבני ברק אנשים אברכים קשיי יום שמקבלים 2000 ₪ בחודש נותנים לי 500 ₪ ב10 צ'קים?!


ואתה עם שומרי ראש, רכב יוקרתי + טרקטורון אופנוע, אופנוע-ים ודוברמן רק 180 ₪?! ועוד לראשון לחודש?!

 

השיב לו בעל הבית בקור רוח: "הבן, איש יקר, בשבילי 180 ₪ זה כמו תרומת איברים... הכסף הוא כל עולמי - זה כל מה שיש לי...

 

לאברך יש תורה, הכסף זה לא מה שמשחק אצלו. לכן אומרת התורה "ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך!.


יש אנשים שמוכנים למות ולא לתת שקל. הניסיונות שאברהם בעבר הוכיחו שהוא הסכים למסור גם את נפשו וגם את ממונו - זו הגדלות שבו!!!

 

 יהי רצון שבזכות מסירות הנפש והממון של אברהם נזכה ללמוד ממנו והקב"ה יכבוש את כעסו כפי שכבש אברהם אבינו את רחמיו.© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏