וירא- פרפראות לפרשת וירא

השבוע וירא". היתכן שמדינה מחוקקת חוק נגד צדקה? ואיך עשו זאת סדום?!. כיצד חשבה שרה לדרוש את גירוש ישמעאל מאברהם איש החסד?!... ההבדל בין הסתכלותה של שרה ביחסה לישמעאל לבין הסתכלותו של אברהם... האם כל מה שטרח אברהם בהכנסת אורחים השפיע לבניו אחריו במידה כנגד מידה? מתי והיכן?!...

פרפראות לפרשת וירא

 

 

"ואנשי סדום רעים וחטאים, לה' מאד"


נשאלת השאלה:


מדוע הפסיקה התורה לפני "לה' מאוד"? מה הקשר?


ועוד, כיצד יתכן שמדינה מחוקקת חוק נגד צדקה (בתו של לוט נהרגה כשנתנה לעני)?!

כשיש התנגדות לתנאים סוציאליים – זה מובן, כיוון שזה על חשבון משלם המיסים, כך גם נגד סעד וקצבאות למינהם... אך מה אכפת לך אם אני (האדם הפרטי) נותן צדקה?!

 

והתשובה:

אלא, הם היו רעים וחטאים ב- לה' מאד.

הם סברו שאם ה' גזר על השני להיות עני ועליך להיות עשיר אזי אסור לך לשנות את הגזרה.


כך היו "דבקים" בה'- לה' מאוד, ולכן הפסיקה התורה שם...

 

 

--------------------------------------------------------------

 

 

תפיסת העולם הזה והעולם הבא


שרה מבקשת מאברהם "גרש האמה הזאת ואת בנה". כיצד חשבה להציג בקשה כזו אל אברהם איש החסד?!

 

אלא, היא אמרה לו: "אתה נפרדת מלוט כיון שללוט הייתה תכונה של "עכשיו" (ה' נתן לי את הארץ) ואילו אתה הסתכלת על העתיד (לא כעת אלא יותר מאוחר) ולכן אמרת "הפרד נא מעלי".


כך גם עם ישמעאל ויצחק. היא ראתה את ישמעאל מצחק (=הווה) וכל תאוותיו הן העולם הזה, אבל יצחק (=עתיד) כל כולו העולם הבא, אין שניהם יכולים לגור בכפיפה אחת.


כשם שאמרת ללוט "הפרד נא מעלי"- כך גרש האמה הזאת ואת בנה!...

 

 

--------------------------------------------------------------

 

 

חינוך הבנים


אברהם מאמין שיש ביכולתו לשנות את ישמעאל. הוא מרגיש אותו כבן "וירע הדבר מאוד בעיני אברהם על אודות בנו") ואילו שרה מרגישה אותו כבן השפחה ("את בן הגר המצרית"

 

 והיא מבינה כי "לא ירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק"- "אני לא מוכנה שישמעאל (שיורש את העולם הזה ומפסיד את העולם הבא) ישפיע ויקרום גם ליצחק לרשת עולם הזה במקום עולם הבא!".

 

לכן הקב"ה מתערב ואומר "כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה"- לא ניתן לחנך ילד במקום שאיננו מוגן, כאשר ההשקפות אינן לרוחו של ה'.

 

 

 

--------------------------------------------------------------


מידה כנגד מידה


מדרש: כל מה שטרח אברהם בהכנסת אורחים השפיע לבניו אחריו במידה כנגד מידה:

 

"יקח נא מעט מים" – "והכת בצור ויצאו ממנו מים ושתה העם"

"ואל הבקר רץ אברהם" – "ורוח נשא מאת ה' ויגז שלווים"

"והוא עומד עליהם" –  "הנני עומד לפניך שם על הצור"

"ואברהם הולך עימם לשלחם" – "וה' הולך לפניהם יומם"

 

--------------------------------------------------------------

 

 

"והיא גם היא אמרה לי אחי הוא"

לכאורה "היא" אחד מיותר. רש"י: בני ביתו היו.

ומי הם בני בית? 

מסביר הרב קנייבסקי: הגר, ישמעאל, אליעזר. ראשי תיבות "היא"

 

--------------------------------------------------------------

 

 

"והעלהו לעולה"

מדוע ה' ציווה רק להעלות את יצחק לעולה ולא לשחוט אותו?

 

אלא, עצם זה שהוא הסכים להישחט לפני ה'- מעלה עליו הכתוב כאילו אפרו צבור ומונח על גבי המזבח.



© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏