וירא- יצר הרע לא נכנס לשטח כבוש!

ואים את שרה הוא פוצה את פיו לומר: "חבר'ה אגב זוהי אחותי..." ובכך להרוויח את המתנות. והשכר לא מאחר לבא הקב"ה מצילו מהפיכת סדום! אך נשאלת השאלה מה יותר מסוכן היה? לשתוק או להכניס אורחים לבית?! אם כך שואל הרבי מסלבודקא למה ה' לא נתן לזה חשיבות והצילו בשל מסירות הנפש הזו?! ותירוצו הנפלא המבאר "היכן יצר הרע תוקף"?...

 

יצר הרע לא נכנס לשטח כבוש!

 

"ויזכור אלוקים את אברהם"

 

מה זכר? זכר שכאשר לוט ירד עם אברהם ושרה למצרים - סתם את פיו ולא גילה ששרה אשתו של אברהם ובשכר זה הצילו ה' מסדום.

 

שואל הסבא מסלבודקה:

 

הייתכן?! מדוע הקב"ה זוכר את לוט ומצילו מכיוון ששתק ולא על מסירות הנפש שלו למען שני המלאכים- הכנסת אורחים?! (לוט הרי שיכל בת שנתנה אוכל לעני, והענישו אותה כשמרחו על גופה דבש והדבורים עקצו אותה?!)

הרי אם נשים את שני המקרים על כף המאזניים - הרי שהכנסת אורחים מתוך מסירות נפש גדולה בהרבה מלא להגיד כשאברהם משקר? (יש כאלו שיגידו שלשתוק זה יותר קשה)...

ובפרט שהנביא אומר שהסיבה שהקב"ה הפך את סדום היא "כי יד עני ואביון לא החזיקה" (יחזקאל ט"ז)?!

 

מתרץ הסבא מסלבודקה (מובא גם במנחת אליהו בהרחבה):

 

היצר הרע לא נכנס לשטח כבוש!

דהיינו, אם אדם מקפיד להתפלל כל יום במניין- יצר הרע לא יבוא אליו ויציע לו לא להתפלל היום במניין- אין ניסיון בזה.

אם אדם נרדם לפני שבת וקם לאחר שכבר נכנסה השבת והוא רץ ובקושי הספיק ערבית בבית הכנסת - האם כשהוא יחזור הוא ידליק את האור?! בוודאי שלא!, כיוון שהיצר הרע לא נכנס ל"שטח כבוש" - בזה אין ניסיון...

 

היצר מגיע במקומות בהם יש לו דריסת רגל  - במקומות בהם האדם מוותר בדרך כלל.

אדם שמדבר בתפילה - יצר הרע יבוא אליו כמה וכמה פעמים במהלך התפילה.

 

לוט אהב כסף.

אצלו, התמודדות לא לדבר בשביל להרוויח ממון היא גדולה, והשכר בהתאם - הקב"ה מציל אותו.

להכניס אורחים זה דבר שהוא מורגל עוד משהותו אצל אברהם- זה "שטח כבוש". יצר הרע אין לו כלל בהכנסת אורחים שהרי אצל אברהם הוא מסר את הנפש על כך.

 

הקב"ה נותן לו שכר על מה שהייתה לו בו התמודדות וזה- לשתוק כאשר יש הזדמנות להרוויח ממון...

 


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏